VKBS title6

Už nuopelnus Vilniui ir Tautai

     Apdovanojimus „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ skiria visuomeninė nevyriausybinių organizacijų komisija. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga priklauso šiai Nevyriausybinių organizacijų komisijai (toliau – NOKT).  2019 m. rugsėjo 24 d. Prezidentas Valdas Adamkus buvo apdovanotas pirmojo laipsnio visuomeniniu medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Taip prezidentas buvo pagerbtas už didžiulį asmeninį indėlį sprendžiant sudėtingas geopolitines ir tarpvalstybinių santykių problemas, demokratijos iškovojimus, geros kaimynystės tradicijų įtvirtinimą regione, valstybės gynybinių galių bei nacionalinio saugumo puoselėjimą, tautos santarvės, visuomenės vienybės bei šalies stabilumo stiprinimą.

IMG 1516       IMG 1556

     Apdovanojimo iškilmės vyko Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos kariuomenės vyrų choras „Aidas“. Po apdovanojimo ceremonijos kunigas Algirdas Toliatas aukojo mišias, o po mišių Prezidentas buvo pakviestas pabendrauti su NOKT nariais prie arbatos puodelio.

Baltijos keliu

Žygį organizavo visų trijų Baltijos šalių senovinių automobilių klubai.

Rugpjūčio 18-20 dienomis dalyvavome senovinių automobilių (senesnių kaip 30 metų) žygyje Baltijos keliu startuodami Vilniuje Katedros aikštėje 18 dieną ir finišuodami Taline 20 dieną. Lietuvoje automobilių kolona labai gražiai buvo priimta Vilniuje, Panevėžyje prie Cido arenos ir Pasvalio centre. Latvijoje buvome sutikti prie Laisvės paminklo Rygoje, Cesyje, Valmieroje. Ypatingą įspūdį paliko Estija 20 dieną šventusi savo nepriklausomybės metines. Visą kelią pakelėse susirinkę žmonės mosavo vėliavomis, labai šiltai priėmė senovinių automobilių koloną. Kolona stovėjo Viljandyje, Turi ir Taline.

 

Fotografavo Vidmantas Kažukauskas

Pasitarimas dėl LBKS ateities

2019 m. vasario 16 d. Vilniaus krašto bajorų sąjungos aktyvo grupė dalyvavo bendrame pasitarime dėl LBKS ateities, kuris vyko Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Vėliavų salėje. Skaityti daugiau apie pasitarimą.

DSC06316

ANTAKALNIS kilmė, raida, žmonės

LDK Valdovų rūmuose įvyko prof. dr. Jurgio Vanago knygos
„ANTAKALNIS kilmė, raida, žmonės“ pristatymas

2018 m. balandžio 8 d. Valdovų rūmų Renesanso salėje įvyko LBKS Garbės bajoro, Senatoriaus, habilituoto mokslų daktaro, VGTU profesoriaus emerito, nusipelniusio architekto, Nacionalinės mokslo premijos laureato, h. Vanagas giminės herbo bajoro Jurgio Vanago knygos pristatymas.
Knyga buvo pristatyta prof. dr. Jurgio Vanago 85-ojo jubiliejaus proga.
Prieš oficialų knygos pristatymą garbiam jubiliatui už gyvenimo nuopelnus buvo įteikta padėka ir auksinis Lietuvos Šimtmečio ženklas nuo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmosios Pavaduotojos Rimos Baškienės.

      Renginį pradėjo LDK Valdovų rūmų direktorius – vienas iš knygos recenzentų, istorikas dr. Vydas Dolinskas. Knygos ištraukas skaitė renginio moderatorius - Perlis Vaisieta, užbaigęs knygos skaitymus retorine citata:
„Užverstas paskutinis knygos puslapis.
      Autorius norėtų tikėti, kad ji buvo naudinga skaitytojui, siekiančiam geriau pažinti savo miestą, jo praeitį.
Pažinti ją, pažinti savo krašto praeitį – būtina. Ypač, Viktorijos Daujotytės žodžiais, „Lietuvai išsivaikščiojant“.
Kai „imame jausti grėsmę tautai, prigimtai tapatybei, saugančiai mūsų sąmonę, <...> turime grįžti ne tik į prieškarį, turime grįžti į LDK, į dar priešunijinį laiką, prie Vilniaus, prie jo šventovių, <...> bokštų ir akmenų, prie svarbiųjų istorijos asmenų. Turime suvokti, kiek daug jų mintyse buvo Lietuvos, valstybės, valstybingumo. Turime prisiminti, kas mums atkakliai iš to laiko prisimenama: nėra Lietuvos be Vilniaus, kaip svarbiausio Lietuvos miesto, ir nėra Vilniaus be Lietuvos.“
O ar yra Vilnius be Antakalnio?“

     Tolimesnėje diskusijoje dalyvavo ir savo įžvalgas apie knygą pristatė Vilniaus dailės akademijos (VDA) prof. dr. Algimantas Mačiulis bei VDA prorektorius ir leidyklos, išleidusios šią knygą direktorius dr. Marius Iršėnas. Diskusiją apibendrino pats knygos autorius – prof. dr. Jurgis Vanagas.
Ilgiausių metų ir naujų kūrybinių sumanymų jubiliatui palinkėjo ne tik gausūs renginio svečiai, bet ir visos Lietuvos bajorai.

Tūkstantmečio odisėja

2018 m. sausio 4 dieną Lietuvos Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje įvyko Šv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį ir projekto „Tūkstantmečio odisėja“ jachtos „Ambersail“ įgulą.

Šv. Mišių metu, kurias aukojo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. mgr. Rimas Venckus, buvo pašventinta specialiai šiai progai sukurta LBKS vėliava – jūrinis vimpelas, su kuriuo „Ambersail“ jachta apiplauks buriuotojų Everestu vadinamą Horno ragą, skiriantį Atlanto ir Ramųjį vandenynus.Foto Jurgio Pleskačiausko.
Pašventintą LBKS jūrinį vimpelą jachtos kapitonui Stanislovui Butkevičiui (h. Trzaska), kuris drauge su „Ambersail“ įgula netrukus mes iššūkį Horno ragui, visų LBKS narių vardu iškilmingai įteikė LBKS vadas Perlis Vaisieta (h. Syrokomla).

Iškilmes užbaigė „Lietuva brangi“ giesmė, kurią drauge su ansambliu „Ave Musica“ viena krūtine traukė į bažnyčią susirinkę bajorai ir miestelėnai.

„Gero vėjo!” – palinkėkime visai “Ambersail” įgulai ir mūsų mielam kolegai - bajorui S. Butkevičiui, netrukus mesiantiems iššūkį Lietuvos Nepriklausomybės 100-ųjų metinių proga pačioje kaprizingiausioje pasaulio vandenų vietoje!

Iki susitikimo, laimingai pargrįžtant į Tėvynę!