VKBS title6

Bareljefo Bonai Sforcai atidengimas

2021 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus krašto bajorų sąjunga padovanojo Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams Lietuvos didžiosios kunigaikštienės, Lenkijos karalienės, Neapolio karališkosios princesės ir Bario bei Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos (1494–1557) bareljefą.

 

  • 20120101_065622_1.jpg
  • 20120101_082027.jpg
  • Dovanojimo_aktas.jpg
  • IMG_1758.jpg
  • IMG_1795.jpg
  • IMG_2006.jpg
  • IMG_2055.jpg
  • Mes_bona-sforca1.jpg

Fotografavo: J. Pleskačiauskas, A.Baškys

Skulptoriaus Jono Gencevičiaus iš bronzos ir marmuro sukurtas, auksuotas ir emaliu puoštas bareljefas nuo šiol puoš atkurtą Bonos Sforcos renesansinio sodelio sieną. Kurdamas atvaizdą, skulptorius pasinaudojo graviūra, kai Bona Sforca dar buvo jauna, nenorėjęs imtis dažniausiai naudojamų vėlyvųjų Bonos Sforcos portretų, kurie buvo piešti po Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo (1506–1548) mirties, kada ji jau buvo našlė. Bareljefas pritvirtintas ant atkurto Bonos Sforcos renesansinio sodelio sienos, kad visi vilniečiai, ne tik svečiai galėtų pasigrožėti ir prisiminti Lietuvai reikšmingą asmenybę.

Renginyje dalyvavo: Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Rimantas Mikaitis, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja dr. Jolanta Karpavičienė, Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. Rimvydas Petrauskas, bareljefo autorius skulptorius Jonas Gencevičius, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadė ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatorė Elona Varanauskienė, Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas, Vilniaus krašto bajorų sąjungos atstovai – bareljefo sukūrimo ir dovanojimo rėmėjai, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos, Italijos, Lenkijos ir kitų šalių ambasadų bei kultūros institutų atstovai, kultūros, mokslo, meno visuomenės atstovai bei rėmėjai. Renginyje šoka senosios muzikos ansamblis „Puelli Vilnenses“. Vyko tiesioginė renginio transliacija.

Apie mus rašė:

Valdovų rūmų sode įvyks Bonos Sforcos bareljefo dovanojimo ir atidengimo iškilmės;

Puošnus B. Sforcos bareljefas puoš Valdovų rūmų renesansinį sodą;

Valdovų rūmų renesansiniame sodelyje atidengtas Bonos Sforcos bareljefas

Valdovų rūmų renesansinis sodelis pasipuošė Bonos Sforcos bareljefu: atvežė itališką kultūrą, mylėjo Lietuvą;

Valdovų rūmų renesansinis sodelis pasipuošė Lietuvos valdovės, Italijos princesės Bonos Sforcos bareljefu;

Kunigaikštienės Bonos Sforcos bareljefo atidengimo ceremonija;

Valdovų rūmų sode atidengtas Bonos Sforcos bareljefas;

Bonos-Sforcos-bareljefas;

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės, Lenkijos karalienės ir Italijos princesės Bonos Sforcos bareljefo dovanojimo ir atidengimo iškilmės;

Bonos Sforcos bareljefo atidengimas;