medininkai2

2021 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

2021-11-27 VKBS organizavo padėkos vakarą Bonos Sforcos bareljefo sukūrimo rėmėjams: ekskursiją Valdovų rūmuose po naują parodą "Kad Tėvynė gyvuotų..." ir padėkų įteikimą. Po ekskursijos kavinėje pasivaišinome vyno taure bei kava su tortu. Kiekvienam rėmėjui buvo įteiktos padėkos bei VKBS išleistas naujas 2022 m. kalendorius. Susirinkusiems dainavo Vilniaus Balio Dvariono Dešimtmetės muzikos mokyklos Senosios muzikos ansamblis „LIRUM”, vadovė Auksė Stankevičienė.

Fotografavo A. Musteikienė ir R. Svirskienė

IMG 34872021-11-18 Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje įvyko humanitarinių mokslų habilituoto daktaro, profesoriaus, architektūros kritiko Jurgio Vanago knygos "Pliateriai: asmenybės, veikla, paminklai" pristatymas. Dalyvavo Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos narė Nijolė Sisaitė.

 

Monografijoje fragmentiškai nušviečiama garsios Lietuvoje Pliaterių giminės istorija, pradedant jos protėvių – nedidelės aštuonių Vokietijos didikų saujelės – išsilaipinimas Baltijos jūros pakrantėje XIII a. ir XVII a. atsikraustymu į Lietuvą.

 

2021-09-27 Pirmą kartą šiais metais susitikome gyvai VKBS tarybos posėdyje:

 • VKBS vadė Elona Varanauskienė pristatė naują kandidatę į VKBS tarybos narius Ireną Didžiulienę;
 • apsvarstyti 2021 m. vasaros metu įvykę VKBS renginiai;
 • nutarta pagaminti naują VKBS vėliavą, kuri būtų naudojama iškilminguose renginiuose (atsak. V. Kažukauskas);
 • nuspręsta pasitvirtinti VKBS herbą patentų biure (atsak. V. Sakalauskienė);
 • nuspręsta parengti VKBS blankus su nauja atributika (atsak. A. Musteikienė);
 • organizuoti VKBS turto perkraustymą (atsak. V. Kažukauskas);
 • svarstyta VKBS kalendoriaus, sveikinimo atvirukų ir padėkų rėmėjams kūrimas ir gamyba;
 • svarstytas Bajorų knygos pildymas (atsak. A.Bartaškienė);
 • svarstytas Kretingos m. įkūrėjo J. K. Chodkevičiaus atminimo įamžinimas (A. Baškio pasiūlymas)

image 50728705 m

2021-09-25 Žeimių dvare atidengėme paminklinę lentą Aleksandrui ir Konstantinui Bogdanams prof. Konstantino Bogdano 10 mirties metinių sukakties paminėjimui.

Prof. K. Bogdano indėlis LBKS veikloje labai svarus - sukūrė LBKS herbą, vėliavą. 2020 m. jo sukurtą Vytauto Didžiojo biustą padovanojome Griunvaldo muziejui, o šio biusto kopiją - Valdovų rūmams. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos signataras, senatorius, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadas, Legitimacijos komisijos Garbės narys, Garbės bajoras - šviesaus atminimo profesorių pisiminsime visada elegantišką, besišypsantį, o svarbiausia - tikrą dvasios aristokratą. 

2021-09-09 Vilniaus krašto bajorų sąjunga padovanojo Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams Lietuvos didžiosios kunigaikštienės, Lenkijos karalienės, Neapolio karališkosios princesės ir Bario bei Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos (1494–1557) bareljefą.

2021-09-04 Ekskursija į Zarasus

Salake lankėmės Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje, kuri sumūryta iš gyventojų suvežtų tašytų akmenų. Medinė bažnyčia sudegė 1862 m., o nuo 1905 m. klebono paskatinti žmonės vežė akmenis iš aplinkinių laukų. Bažnyčia stebina savo didingumu.

Apleistame Tiltiškių malūne 1986 m. buvo įrengtas Energetikos muziejus. Šiuo metu Tiltiškių malūnas garsėja įdomia senovinių radijo imtuvų kolekcija, kurią įsteigė, prižiūri ir kaupia malūno šeimininkas Dalius Bučenka, o šeiminkės specializuojasi sraigių patiekalų gamyboje, kviečia atvykusius degustacijai, dosniai dalinasi receptais.

Apsupti ežerų Zarasai įvairiais istoriniais laikotarpiais vadinti Jeziorosa, Novoaleksandrovsku, Ežeriškėmis. Plaukiojome katamaranu, lankėmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, pabuvojome saloje, nuo kurios ir prasidėjo gyvenvietė. Paskutinis kelionės objektas - daug metų restauruojamas ir vis nebaigiamas Pliaterių dvaras Antazavėje. Galbūt daugiausiai įsimintinas liko nuolatos gidės pasakojamas ir primenamas Sankt Peterburgo-Varšuvos pašto traktas. Daugiau skaityti

Ekskursiją organizavo VKBS vadės pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė.

2021-07-31  LBKS 20-mečiui pažymėti Vilniaus krašto pasodintų ąžuoliukų parko Skinderiškėse lankymas 
Kelionės metu aplankėme Veprius, kurie garsėja 1846 m. įsteigtomis ir kasmet per Sekmines maldininkų gausiai lankomomis ir vienomis seniausių Lietuvoje Kalvarijomis. Apžiūrėjome nykstantį Veprių dvarą, kurio valdytojais buvo Kęsgailos, Oginskiai, Šemetos. Apžiūrėję ir pasirūpinę mūsų sodintais ąžuoliukais lankėmės Žeimiuose, apžiūrėjome koplytėlę žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę (kuri buvo pastatyta 1997 m., autorius K. Bogdanas, architektas V. Brėdikis), renovuotą XVIII a. mūrinę Žeimių dvaro koplyčią, paminklą Vaclovui Michnevičiui (pastatytas 2007 m.), paminklinį akmenį ir skverelį K. Bogdanui (2012 m.).Svečiavomės atokioje "Kalėdų senelio" sodyboje (aktorius Juozas Pocius), o kelionės pabaigoje kepėme kepsnius mielo Kazio Mackevičiaus ir Rūtos sodyboje bei planavome kitų metų išvykas.

2021-07-06 Po trumpos ekskursijos po senamiestį su visais lietuviais visame pasaulyje giedojome Lietuvos valstybės himną

himnas 2021

Fotografavo Vitalija Sakalauskienė


2021-07-04
Atidengta atminimo lenta Emilijai Pliaterytei (Emilia Plater) Dusetų RKB šventoriuje. Fotografavo Jurgis Pleskačiauskas

 

Šiemet sukanka 190 metų, kai 1831 m. kovo 29 d.  Emilija Pliaterytė (sukilėlių karinių pajėgų kapitonė, vadinama lietuviškąja Žana d`Ark, nacionaline didvyre laikoma Lenkijoje bei Baltarusijoje) Dusetų bažnyčioje paskelbė sukilimo pradžią, iškėlė vėliavą ir surinko būrį.  

Sukurta bareljefinė plokštė šiam įvykiui pažymėti. Tai dovana Dusetų bažnyčiai nuo Vilniaus krašto bajorų sąjungos. Idėjos autorius ir iniciatorius VKBS tarybos narys, bajoras Tauras Budzys. Bareljefą atliko skulptorius Jonas Gencevičius.

2021-06-12

Aelita  zapysky

LBKS Vilniaus krašto vadės pavaduotoja kultūrai, senatorė, renginio organizatorė ir dalyvė Aelita Bielinytė, padedant renginių koordinatorei Vitalijai Sakalauskienei sukvietė Vilniaus krašto bajorus į Zapyškio bažnyčioje įvykusį Restauratorių sąjungos 30-mečiui skirtą renginį - geriausių 2019-2020 metų kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių restauravimo darbų konkurso pristatymą visuomenei.

Buvo pristatytos keturios 2019-2020 m. restaurautos kilnojamos kultūros vertybės – Vilkiškių dvaro krosnys, Zapyškio bažnyčios sienų tapyba, bajorų Karpių genealoginis medis ir medinis kryžius su koplytėle.

 Pirmąjį darbą – Vilkiškių dvaro architektūrinės keramikos koklines krosnis – pristatė dailininkė, keramikė-restauratorė Aelita Bielinytė, kuri  per savo daugiau nei 30 metų karjerą prikėlė naujam gyvenimui virš 400 krosnių istoriniuose pastatuose, tarp jų ir ne viename dvare. Vilkšikių dvaro krosnys pasiekė šiuos laikus iš XIX amžiaus pabaigos stipriai nukentėjusios – padengtos sienų dažais, suskilusios ar net netekusios puošnių dalių.

Atsiliepimai spaudoje

2021-04-27 VKBS tarybos posėdyje nuotoliniu būdu svarstyta:

 • Aptartas ir patvirtintas VKBS herbo projektas;
 • Bonos Sforcos projekto lėšos, sutarties dokumentai, atidengimas planuojamas rudenį;
 • patvirtintos žurnalo „Lietuvos bajoras“ pardavimo kainos;
 • kiti klausimai.

2021-03-30 VKBS tarybos posėdyje nuotoliniu būdu svarstyta:

 • Bonos Sforcos bareljefo gamybos projekto įgyvendinimo eiga;
 • žurnalo „Lietuvos bajoras“ platinimas ir poreikis;
 • apžvelgtas paskutinis Senato posėdis ir įstatų rengimo eiga.

2021-02-23 VKBS tarybos posėdyje nuotoliniu būdu:

 • svarstyta ir pakoreguota 2021 m. renginių programa;
 • apsvarstytas kuriamo Bonos Sforcos bareljefo projektas;
 • svarstyti dokumentų saugojimo archyvo klausimai;
 • apžvelgti praėjusiame LBKS senate svarstyti klausimai.

2021-01-27 VKBS tarybos posėdyje nuotoliniu būdu:

 • apsvarstyta renginių programa;
 • kancleris R.Stukas pateikė finansinę atskaitą;
 • G.Karosui atsistatydinus iš tarybos narių, į tarybą priimta Enrika Musteikytė.
legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42 / info.vilnius@lbks.lt