medininkai2

2019-11-30 VKBS kancleris Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius prof. Rimantas Stukas pasakojo apie sveiką mitybą "Pažvelkime į maistą kaip į rizikos veiksnį sveikatai". Lektorius prof. dr. Rimantas Stukas maisto ir mitybos srityje vykdo mokslinius tyrimus jau daugiau kaip 30 metų, per visą šį laikotarpį sukauptomis žiniomis pasidalino su atvykusiais paskaitoje.

2019-11-22 Sukilimo dalyvių laidotuvėse

Grupė VKBS narių dalyvavo 1863-1864 m. sukilėlių laidojimo ceremonijoje.

Renginio metu šalia Arkikatedros centrinio įėjimo buvo reprezentuojamos daugiau kaip 30 bajoriškų LDK giminių vėliavų, kurias per visą Vilniaus senamiestį iki pat Rasų kapinių padėjo nešti sostinės Tuskulėnų gimnazijos moksleiviai, Vilniaus ir Kauno kraštų bajorai.

Šalia bajoriškų vėliavų išdidžiai plaikstėsi sukilėlių atminimui pagamintos vėliavos su užrašu "Už jūsų ir mūsų laisvę!", kurios lygiai prieš 2 metus jau buvo nešamos Gedimino prospektu, minint Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  karo inžinieriaus, generolo, 1794 m. vyriausiojo sukilimo vado  Tado Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. 

Esame ir būsime laisvi, kol yra gyva istorinė atmintis!

Fotografijos Elonos Varanauskienės ir Perlio Vaisietos

2019-07-28 Jau tradicija tapusi išvyka - baidarių žygis

baidares su LBKS 20Gražų paskutinį liepos šeštadienį bajorai baidarėmis plaukiojo upe Šalčia. Visi susitikę Valkininkuose pajudėjome link stovyklavietės, kur pastatėme automobilius ir susėdome į vieną transportą, nuvežusį mus į išplaukimo vietą. Išplaukėme 14 žmonių septyniomis baidarėmis. Kartu plaukė LBKS Vilniaus krašto vadė Elona Varanauskienė, LBKS iždininkė Laima Bartkienė ir kiti garbūs žmonės. Pro debesis išlendančios saulės nušviesti medžiai ir mirguliuojantis vanduo atskeidė natūralios gamtos vaizdus, kuriais irkluodami gėrėjomės, o sustoję smėlėtuose Šalčios paplūdimiuose užkandžiavome vaišėmis ir aptarėme šiandienines aktualijas. Po plaukimo mus svetingai į savo puoselėjamus namus Vitalija Sakalauskienė su vyru Vidmantu. Sunku buvo pakilti nuo gausiai vaišėmis nukrauto stalo ir išsiskirti su malonia žygio kompanja. Šeimininkė palinkėjo vėl susitikti visiems baidarių žygyje kitais metais. 
Aidas Baškys

 2019-07-07 Kartu su visais lietuviais, čia ir pasaulyje, giedojome tautišką giesmę Lietuvos Valdovų rūmų kieme. Mums padėjo berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas":

 IMG 2335  20190706 vilnius

  2019 m. birželio 14 ir 15 dienomis  plaukiojome jachta Trakų ežeruose. Mus maloniai sutiko paplukdyti savo jachta "Joga" kapitonas, Vilniaus krašto bajorų sąjungos narys Stasys Butkevičius. Kelionę suorganizavo Gražina Sakalauskienė.

2019-06-06 VKBS tarybos posėdyje:

Slaptu balsavimu Vilniaus krašto bajorų sąjungos vade iš dviejų kandidatų išrinkta Elona Varanauskienė;
Vadės pasiūlymu Rimantas Stukas patvirtintasVKBS kancleriu;
Išrinkti tarybos nariai, kurie galėtų būti senatoriais naujai įsteigtoje Lietuvos bajorų karališkoje sąjungoje; Aptarti būsimo seimo (birželio 9 d.) organizaciniai klausimai._

IMG 2310

 

2019-05-28 VKBS seimelyje:

buvo pritarta Vilniaus krašto bajorų sąjungos dalyvavimui, kuriant naują juridinį asmenį - asociaciją
"Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga". Foto A.Musteikienės.

 

2019-05-19 Grupė VKBS narių tradiciškai sutvarkė 1863-1864 metų sukilimo dalyvių Szymon Surewicz, Feliks Jurkiewicz, leitenanto Antoni Jagiełło, šio sukilimo veteranų sąjungos pirmininko Stanisław Jodko amžinojo poilsio vietas. Dalyvavo: Žilvinas Radavičius, Anna Kowzan Rimeikienė, Daiva Vadauskaitė. Jiems draugiją palaikė visuomenės veikėja Halina Borawska Maldzis.

tvarke kapus 2019n  suanan  tvarke kapus2019

2019-04-13 Išklausėme dr. Gintauto Sliesoriūno paskaitą “Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė valdant Saksonijos Vetinų dinastijos valdovams (1697-1763 m.): neišsipildžiusios viltys, neišnaudotos galimybės”. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės ir socialinės raidos XVII–XVIII a. tyrinėtojas dr. Gintautas Sliesoriūnas paskaitoje gvildeno Lietuvos bajorijos požiūrį į Vetinų dinastijos valdovus bei uniją su Saksonija ir pasakojo apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vietą Augusto II ir Augusto III planuose.

2019-03-27 Pagal numatytą VKBS renginių programą Teatro dienos proga Adomo Mickevičiaus bibliotekos Didžiojoje salėje vyko renginys, skirtas aktoriui Tomui Vaisietai atminti. Programą "Kad vaikų vaikai atmintų" parengė aktoriaus vaikai Ginvilė Vaisietaitė ir Perlis Vaisieta, dalyvaujant pianistui, M.K. Čiurlionio tarptautinio konkurso nugalėtojui Rokui Zubovui.
Programa buvo sudaryta iš trijų dalių: "Nusilenk savo žemei", "Mūsų vaikystės proza", Epilogas - "Tau ačiū, Tėvynei".

 Fotografavo: V.Kažukauskas, A.Musteikienė

2019-02-22 VKBS narių grupė aplankė Valstybės pažinimo centrą, esantį Prezidentūros kieme. Šis muziejus pats moderniausias Lietuvoje - susipažinti su valstybės istorija, svarbiausių valdžios institucijų veikla ir piliečių teisėmis galima interaktyviu būdu. Kiekvienas lankytojas gauna planšetes, o jose užsiregistravus, nuskenavus atitinkamus specialius ženklus, galima paskaityti, pamatyti ir net išklausyti pasakojimus apie tą ar kitą objektą ar įvykį.

 Fotografavo A.Musteikienė. Renginį organizavo Gražina Sakalauskienė.

2019-01-23 Vilniaus krašto bajorų sąjungos narių grupė aplankė 1863 m. sukilėlių kapus Antakalnio kapinėse ir uždegė žvakutes.

2019-01-05 VKBS nariai palydėjo senuosius 2018 metus Vilniaus rotušėje. Koncerte dainavo Evelina Sašenko ir Vygantas Kazlauskas. Loteriją,  skirtą paminklinio akmens Žalgirio mūšio lauke įrengimui, organizavo mūsų naujas Tarybos narys Rimantas Stukas. Buvo renkamos ir aukos šiam tikslui. Tradiciškai sveikinome 2018 m. jubilijatus.

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42