medininkai2

2018-10-23 VKBS tarybos posėdyje:

 • Surinkti nauji ir seni tarybos nariai: su senaisiais atsisveikinome, naujieji prisistatė, trumpai papasakodami apie save bei pareiškę norus, kokioje srityje galėtų dirbti.
 • numatytas knygos "Bajorų enciklopedija" pristatymas Vilniuje po vyksiančio Kaune lapkričio 4 d.
 • aptarti lapkričio mėnesio renginiai

2018-09-15 VKBS nariai Laima Bartkienė ir Daina Janilionienė organizavo mūsų antrąją kelionę po Žemaitiją.
Daugiau paskaityti

2018-07-28 VKBS nariai Tauras Budzys ir  Elona Varanauskienė organizavo išvyką į Rasų kapus, aplankant Marcelės Kubiliūtės ir neseniai perlaidotų Biržiškų kapus.

2018-07-21 VKBS nariai V. Kažukauskas, G. Sakalauskienė organizavo iškylą baidarėmis Merkiu.

2018-07-14 VKBS pasodintų  ąžuoliukų lankymas Skinderiškių dendrologiniame parke (organizavo K. Mackevičius, B. Girevičius, T. Budzys, G. Sakalauskienė).

2018- 07-04 Sutvarkėme 1863-1864 m. sukilimo dalyvių kapus. Valstybės dienos išvakarėse Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) nariai Vilniaus Antakalnio (Karių) kapinėse kaip ir kasmemt tvarkė 1863-1864 metų sukilimo dalyvių Szymon Surewicz, Feliks Jurkiewicz, leitenanto Antoni Jagiełło, šio Sukilimo veteranų sąjungos pirmininko Stanisław Jodko amžinojo poilsio vietas, kurias net 10 metų patriotizmo vedina tvarkė herbo "Trąby" bajoraitė Anna Kowzan Rimeikienė.


Po kelių metų pertraukos vėl imtis šio darbo pakvietė istorikas, pedagogas, herbo "Rudnica" bajoras Žilvinas Radavičius. Bajorai jau trečius metus tvarko didvyrių kapus. Tikimės, kad tai taps tradicija, kurią palaikys Vilniaus miesto savivaldybė ir švietimo įstaigos. Talkoje dalyvavo: Anna Kowzan Rimeikienė, h. "Trąby" Rūta Budzienė, h. "Raktas" Emilija Gaspariūnaitė Taločkienė, h. "Ostoja" Kazys Mackevičius, h. "Gierałt" Steponas Kubeckas, h. "Grabie" Žilvinas Radavičius, h. "Rudnica"

Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą

2018-05-27 Ekskursiją "Praeities gyvenimo dvelksmas Rokiškio ir jo apylinkių dvaruose" organizavo prof. Jurgis Vanagas,
Tauras Budzys ir Elona Varanauskienė. Aplankėme baroną Piotrą Roz Gačionių dvare, apžiūrėjome Rokiškio bažnyčią. Gidė Onutė aprodė ir vaizdingai papasakojo apie grafų Tyzenhauzų išpuoselėtą Rokiškio dvarą. Apsilankėme ir pietavome architekto Tauro Budzio restauruotame poilsio centre "Žiogelis".

2018-04-14 VKBS Seimelyje:

prieš Seimelį dainavo Mokytojų namų ansamblis "Juodoji rožė".  LBKS vadas Perlis Vaisieta pasveikino VKBS Seimelį ir padėkojo aktyviai dirbusiems nariams.

 • išklausytas ir patvirtintas VKBS vado Kazio Mackevičiaus ataskaitinis pranešimas;
 • išklausytos ir patvirtintos ataskaitos:
  • Legitimacijos komisijos pirmininko Donato Baikščio;
  • Iždininkės Dainos Janilionienės;
  • Revizijos komisijos pirmininkės Reginos Slavinskienės.
 • Pasiūlyta ir pritarta komisijų narių skaičiui: Legitimacijos komisija - 7, Revizijos - 3, Etikos - 3;
 • Apdovantoti VKBS padėkomis nusipelnę nariai;
 • išrinkti delegatai į 2018 m. gegužės 12 d. vyksiantį LBKS Seimą;
 • pristatyti ir išrinkti VKBS tarybos nariai.

2018-04-06 Ekskursija į Signatarų namus.

Vilniaus krašto bajorų sąjungos tarybos narė Gražina Sakalauskienė suorganizavo antrą ekskursiją į Signatarų namus, nes dėl nedidelių patalpų ne visi norintys galėjo dalyvauti vasario 17 d.
Foto Vidmanto Kažukausko

 2018-03-10 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos ir Lietuvos Bajorų Draugijos 90-ųjų metinių minėjimas. Knygos „Lietuvos bajorai - Vasario 16-osios Akto signatarai“ pristatymas, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Dalyvavo kovo 11-osios akto signataras Kazys Saja ir istorikė Solveiga Lukminaitė. Šventinis koncertas.

2018-02-17 Lietuvos Nepriklausomybės 100-ųjų metinių ir Lietuvos Bajorų Draugijos 90-ųjų metinių minėjimas Signatarų namuose Vilniuje (Pilies g. 26).  Knygos „Lietuvos bajorai - Vasario 16-osios Akto signatarai“ pristatymas.

2018-02-13 Lietuvos Nepriklausomybės 100-ųjų metinių ir Lietuvos Bajorų Draugijos 90-ųjų metinių minėjimas Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje. LBKS herbinių vėliavų nuolatinės ekspozicijos atidarymas bei Vytauto Didžiojo biusto (autorius - prof. K. Bogdanas) dovanojimas Vilniaus įgulos Karininkų ramovei

2018-01-06 tradiciniame VKBS naujametiniame pokylyje Vilniaus Rotušėje pasitikome Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio paminėjimo metus. Renginyje dalyvavo kviestiniai garbūs svečiai - LBKS vadas Perlis Vaisieta, šv. Kazimiero ordino didysis magistras H. Armoška Eismotas su p. Agne, LBKS ambasadorė Lenkijoje p. I. Sapinska, premjeras A. Šleževičius su p. Janina, Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vado pavaduotojas p. G. Aukštikalnis,  Rotary klubo nariai, LBKS projektų rėmėjai - dr. J. Šarkus ir p. G. Grigaliūnas su poniomis.Foto Vidmanto Kažukausko
Atvyko svečiai iš Kauno -  LBKS garbės vadas p. K. Ignatavičius, LBKS kancleris  p. A. Verbickas, LBKS Legitimacijos tarybos pirmininkas p. A. Rūkas Daujotis, Klaipėdos krašto vadas p. J. Mockus ir Tauragės krašto vadas p. A. Stankus su poniomis bei kiti garbūs svečiai.
Koncertavo žavingoji LBKS narė, tarptautinių pianistų konkursų laureatė Guoda Gedvilaitė, svinguojantis retro merginų ansamblis "The Ditties", vakarą vedė neprilygstamoji aktorė V. Kochanskytė.  Vaišės, jubiliatų sveikinimai, loterija (skirta paminklinio akmens Žalgirio mūšio lauke pastatymui nuo dėkingos lietuvių tautos) ir akordeono, saksofono bei fortepijono garsų muzika sukūrė jaukią vakaro atmosferą.

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42