medininkai2

2017-09-16 Kelionė į Ilzenbergo dvarą

Pakeliui į Ilzenbergo dvarą sustojome Zarasų apžvalgos aikštelėje. Vietinio gido lydimi aplankėme Daugpilio tvirtoves, pasivaikščiojome po miestą. Agluonoje (latviškai Aglona) nusifotografavome prie karalių Mindaugo ir Mortos paminklo, apžiūrėjome svarbiausią Latvijos katalikų dvasinį centrą Aglonos baziliką, atsigaivinome stebuklingo šaltinio vandenėliu. Buvome šiltai latviškai sutikti Duonos muziejuje, kur skaniai, sočiai, latgališkai ne tik papietavome, bet ir išklausėme žaismingą improvizuotą šeimininkės anūkės (muziejaus direktorės) pasakojimą apie duonos gamybos procesą.

 

 Foto A.Musteikienės

Deja, tik labai vėlai vakare, kai jau buvo sutemę, atvykome į Ilzenbergo dvarą, kur prie vartų laukė šeimininkas ir administratorius. Paknopstomis patamsyje pasivaikščiojome po dvaro teritoriją, sugalvoję kelis norus, išklausėme patrankų šūvius. Gaila nematėme dvaro teritorijos. Dvaras įkurtas 1515m. Livonijos riterio Berndto fon Kersenbrocko ant kalno šalia Ilgio ežero. Vėliau dvarą valdė kelios vokiečių giminės, 1940 m. buvo sovietų okupuotas ir tik 2003 m. dvaras įgyjo naują šeimininką, kuris atgaivina dvarą naujam gyvenimui, tai vienintelis natūralios žemdirbystės ūkis Baltijos šalyse. Pastato vidus restauruojamas sukuriant prabangaus dvaro įvaizdį, pasitelkiant geriausius įvairų amatų specialistus.

2017-08-05 Kelionė į Dautarų dvarą

Pilnutėliu autobusu, LBKS signatarei Gražinai Juknevičienei (h. Jelita) maloniai pakvietus, aplankėme jos šeimos pastangomis restauruotą  Dautarų dvaro sodybą Židikuose, kur vaikystėje gyveno a. a. LBKS Vadė p. Undinė Nasvytytė.

Pakeliui aplankėme Viekšnius ir jų senąją vaistinę, vieną seniausių išlikusių Lietuvos medinių bažnyčių - Pikelių Švč. Trejybės bažnyčią. Ekskursiją po dvarą pasikeisdami pravedė abu šeimininkai Gražina ir Antanas, o jų duktė Aurelija organizavo puikų koncertą (dainavo džiazo atlikėja Rasa Serra, grojo džiazo pianistas Saulius Šiaučiulis) bei vaišių stalą su ypatingai skania ir karšta žemaitiška koše.


Foto A.Musteikienės ir D.Stanciko, J.Pleskačiausko

Ekskursijoje dalyvavo ir Klaipėdos, Šiaulių, žemaičių bei Alytaus bajorai. Dėkojame VKBS vado pavaduotojams Elonai Varanauskienei ir Bogdanui Girevičiui už puikios ekskursijos organizavimą.

2017-07-06 Vilniaus krašto bajorų sąjungos nariai susirinko giedoti tautišką giesmę ant Trijų kryžių kalno. Foto J.Pleskačiausko


2017-04-25 Lietuvos technikos bibliotekoje susitikome su menotyrininku, šokio istoriku ir kritiku, žurnalo „Krantai“ vyr.redaktoriumi, doc.dr. Helmutu Šabasevičiumi ir klausėmės paskaitos „Dvarų teatrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII amžiuje“.

XVII–XVIII a. Lietuvos teatro istorija susijusi su dvarų kultūra, o Lietuvos didikų rengiamuose vaidinimuose reikšmingą vietą užėmė šokio elementai. Šokis minimas XVII a. 4 ir 5 dešimtmečiuose. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose statytų operų „Elenos pagrobimas“, „Andromeda“ ir „Apviltoji Kirkė“ libretuose, nuo XVIII a. vidurio teatro meną puoselėjusių Lietuvos didikų Radvilų, Oginskių, Tyzenhauzų dvarų teatrų spektakliuose. Pirmiausia šokio scenos buvo naudojamos kaip įterptiniai epizodai, o vėliau pradėti statyti savarankiški baletai, juos kūrė iš kitų šalių – dažniausiai Prancūzijos, Italijos – atvykę baletmeisteriai, po kurio laiko – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aplinkoje susiformavę menininkai. XVIII a. pabaigoje dvarų teatrų raidą sustabdė pasikeitusi Lietuvos politinė ir visuomeninė situacija, taip pat įsitvirtinusių viešųjų teatrų veikla. 
Paskaita buvo įdomiai parengta, matėmė filmuotus atkurtus XVII amžiaus šokius, baletų fragmentus, buvo supažindinti su Europoje išlikusiais seniausiais teatrų rūmais.

Aprašė Laima Bartkienė
Fotografavo Dominykas Bartkus

2017-04-19 VKBS tarybos posėdyje apsvarstyti:

  • bajoriškų vėliavų gamybos klausimai;
  • būsimi renginiai.

2017-03-19 VKBS Seimelyje:

  • išklausytas prof. V. Rakučio pranešimas "Bajorai ir demokratija 18 amžiuje bei šiomis dienomis. Konstitucinės monarchijos privalumai".
  • išrinkti delegatai į 2017-05-20 LBKS Seimą nuo VKBS;
  • Išrinktas kandidatas į LBKS vado pareigas nuo VKBS - l.e.vado pareigas Perlis Vaisieta, h. Sirokomlė;
  • nubalsuota siūlyti LBKS neeiliniam Seimui pašalinti J. Ragauską iš LBKS narių;
  • įteikti padėkos raštai VKBS nariams, aktyviai dalyvaujantiems VKBS veikloje.

 2017-03-12 grupė Vilniaus krašto bajorų sąjungos narių vyko į Skideriškių parką apžiūrėti ir atsodinti ąžuoliukus, kurie buvo pasodinti LBKS dvidešimmečio proga. Fotografavo Violeta Simonavičienė

 2017-01-24 VKBS tarybos posėdyje:

  • apsvarstyti praėję ir būsimi renginiai;
  • apsvarstyti būsimo senato dienotvarkės klausimai
  • nutarta siūlyti senate pakoreguoti stojimo į LBKS pareiškimą, pridedant klausimą "Kuriam kraštui stojantysis norėtų priklausyti"

2017-01-07 kaip kasmet panašiu laiku palydėjome senuosius ir pasitikome naujuosius metus. Renginys vyko Vilniaus m. rotušėje, koncertavo vyrų vokalinis ansamblis Quorum

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42