medininkai2

2016-09-17 Kelionė į Anykščius

Gidės Sabinos lydimi vykome į literatūrinius Anykščius, kur aplankėme žymias vietas: antrą pagal

dydį akmenį Lietuvoje Puntuką, pasivaikščiojome Lajų taku. Grožėjomės šilelio medžių viršūnėmis ir Šventosios upės peizažu. Aplankėme garsių Lietuvos rašytojų A. Vienuolio – Žukausko muziejų, J. Biliūno tėviškės namą ir jo kapą – paminklą „Laimės žiburys“ ant Liudiškių kalvos, poeto ir vyskupo A. Baranausko klėtelę. Aplankydami neseniai restauruotą Burbiškio dvarą Anykščių regioniniame parke, simboliškai paminėjome rugsėjo 17-ąją – Europos paveldo dieną. Išklausėme dvaro istoriją. Apžiūrėjome neoklasicistinių dvaro rūmų interjerą, praturtintą antikvariniais baldais, paveikslais. Dvaro rūmu salių sienas puošia tapetai, kurios pagamino identiškus originaliems iki šių dienų Prancūzijoje tebeveikiančioje gamykloje, kuri XIX a. pagamino tapetus rūmams. Ekskursijos organizatorė Vilniaus krašto tarybos narė, Aelita Bielinytė aprodė mums ypatingai puošnius rūmų židinius ir krosnis, kurių meninį dekorą ji restauravo ir atkūrė. Keramikos krosnių ir židinių dekoro kokliai buvo pagaminti XIX a. Tartu mieste. Tokio paties (identiško) meninio dekoro koklių židiniai puošia Lietuvos Respublikos Prezidentūros sales.

Nuotraukos J.Pleskačiausko, A.Musteikienės

2016-09-02

Vilniaus rotušėje vyko jungtinio Lietuvos dailininkų sąjungos ir šv. Kazimiero ordino edukacinio dailės projekto "Mano Lietuva. Laisvės angelas Lietuvos vaikų širdyse" piešinių konkurso laureatų paroda ir apdovanojimas. Projekto autorė -  E. Taločkienė

Atminimo dovanas laureatams įsteigė ir įteikė LBKS ir  Vilniaus krašto bajorų sąjunga bei jos nariai, A. Bielinytė, I. Sapinska, V. ir Z. Žoštautai, S. Knystautas.

Atidaryta dailininkės, LBKS narės Emilijos Taločkienės (h. Ostoja) tapybos darbų paroda "Mano Lietuva". Koncertavo mokiniai ir dainų autorius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas.
Renginį vedė aktorius, LBKS vado pavaduotojas P. Vaisieta. Fotografavo A.Musteikienė

2016-06-18 VKBS ąžuoliukų lankymas Skinderiškių dendrologiniame parke – Šventybrastis  – Šeteniai -Česlovo Milošo tėviškė, Žeimiai.

2016-06-02 Ekskursija į Sapiegų rūmus

2010 m. pastatą perėmė Kultūros paveldo departamentas, kuris nusprendė rūmus restauruoti pagal Evaldo Purlio projektą. 2011 m. gruodį buvo pristatyti planai atgaivinti barokinį ansamblį ir pristatytas rūmų restauravimo projektas. 2012 m. prasidėjo rūmų atkūrimas.

Fotografavo A.Musteikienė

Ekskursiją į Sapiegų rūmus pravedė dailininkas architektas doc. Evaldas Purlys, pasakojo apie rūmų bei buvusios Sapiegos ligoninės pastatų ir parko istoriją, Išsamiai detalizavo savo projekto sukūrimo bei restauravimo eigą.

 • sukurta BPA įteikimo šventės liepos 6 d. organizacinė grupė;
 • apsvarstyti būsimi renginiai;
 • patvirtintos finansinės ataskaitos;
 • iškelti svarstytini klausimai artimiausiame senate;
 • pritarta Tauro Budzio projektui paminklo Valkininkų mūšiui atminti sukūrimui.

2016-05-31 VKBS tarybos posėdyje:

2016-05-05  Vilniaus krašto nariai: Anna Kowzan-Rimeikienė (1863-1864 metų sukilėlio Juzefo Kowzan’o (1835-1925) proanūkė), Rūta Budzienė, kovsanDaiva Rūta Vadauskaitė, Elona Varanauskienė, Aldona Marija Brazauskienė, Kazys Mackevičius, Tauras Budzys, Žilvinas Radavičius aplankė  bei sutvarkė 1863-1864 metų sukilėlių, kovotojų už Lietuvos ir Lenkijos laisvę  kapus Vilniaus Antakalnio kapinėse.
     Anna Kowzan Rimeikienė didvyrių Szymon Surewicz, Feliks Jurkewicz, leitenanto Antoni Jagiello, 1863 metų sukilimo veteranų sąjungos pirmininko  Stanislaw Jodko amžino poilsio vietas  tvarkė 10 metų. Po poros metų pertraukos visuomenės veikėjo, istoriko ir pedagogo Žilvino Radavičiaus iniciatyva bajorai nutarė tęsti šį kilnų darbą.
     Kapai buvo apsamanoję ir apaugę žolėmis.  Ant sutvarkytų kapų buvo uždegtos atminimo žvakelės. Šiuo parodėme pagarbą abiejų tautų istorijai ir vertybių sistemai. Anna Rimeikienė pasakė įdomią kalbą apie sukilimą, kaip tvarkė kapus patriotizmo vedina.  Žilvinas Radavičius tiki, kad nusipelniusių Lietuvai bajorų kapų lankymas taps gražia Vilniaus krašto bajorų sąjungos tradicija.

2016 m. gegužės 20-21 d. Ekskursija: Paežerių dvaras - Augustavas - Vygriai su nakvyne Vygrių vienuolyne.

2016-04-23 Kelionė į Varšuvos teatrą

     Balandžio 23 dieną, anksti ryte, išvykome į Varšuvą. Kelionės metu pasveikinome mūsų tarpe esantį Jurgį. Apie pietus pasiekėmė Lenkijos sostinę. Miestas pasitiko mus pasipuošęs pavasariniais žiedais ir žaluma. Aplankę Karalių rūmus išsiruošėme į viešbutį. Vakare lankėmės  Nacionaliniame Lenkijos Operos  Didžiajame teatre. Žiūrėjome baletą „Audra“, pastatytą pagal V.Šekspyro pjesę. Po spektalio smagiai praleidome laiką Varšuvos senamiestyje.


     Kitą dieną pėsčiomis apžiūrėjome Varšuvos senamiestį, gynybinį fortą „Citadelę“, Barbakano gynybinę sieną, Zigmanto II Vazos koloną, Varšuvos universitetą, Tiškevičių ir Radvilų rūmus, Konservatoriją, kur mokėsi M.K.Čiurlionis. Stebėjome garbės sargybos pasikeitimą prie nežinomo kareivio kapo. Lankėmės šiuolaikiniame Koperniko mokslo centre. Prieš išvykdami namo dar aplankėme Lazienki parką, paminklą F.Šopenui, grožėjomes Varšuvos panorama iš 35 aukšte esančios apžvalgos aikštelės, kuri įsikūrusi J.Stalino dovanos Varšuvai - Mokslų Akademijos pastate. Ir pavargę,bet gerais nusiteikę, vėlai vakare grįžome į Vilnių.

Laima Bartkienė
Foto Jurgio Pleskačiausko

2016-04-10 VKBS Seimelyje:

Fotografavo J.Pleskačiauskas

 • Lietuvos kariuomenės Šv.Ignoto Bažnyčioje buvo laikomos Šv. mišios už protėvius, pašventinta Giedrės Bulotaitės sukurta Vilniaus krašto padalinio vėliava;
 • Seimelis vyko Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, koncertavo Dainos mylėtojų klubas, vad. V.Verseckas;
 • išklausytas vado Kazio Mackevičiaus pranešimas apie sąjungos veiklą nuo 2014 metų;
 • išklausyta Legitimacijos komisijos pirmininko Donato Baikščio ataskaita. Pritarta pasiūlymui netraukti Legitimacijos reglamento pakeitimų, lengvinančių nario legitimavimą, į būsimo Seimo darbotvarkę;
 • išklausyta Revizijos komisijos pirmininkės ataskaita: finansai tvarkomi tvarkingai;
 • pritarta VKBS veiklai;
 • pritarta Vyriausio vėliavininko Vidmanto Kažukausko kandidatūrai, pakeičiant dėl sveikatos problemų buvusį Laimutį Andreiką;
 • pasiūlyti kandidatai Garbės bajoro vardo suteikimui: Elona Varanauskienė, Jurgis Pleskačiauskas, Bogdanas Girevičius;
 • išrinkti ir patvirtinti delegatai į Seimą.

2016-04-05 VKBS tarybos posėdyje:

 • apsvarstytas Senate neparengtas Legitimacijos reglamento keitimo klausimas;
 • pasiūlyta į Vilniaus krašto tarybą įtraukti Vidmantą Kažukauską vietoje Reginos Slavinskienės, suteikiant vyr. vėliavininko pareigas;
 • pasiūlyta iškelti kandidatus Garbės bajoro vardo suteikimui: Elona Varanauskienė, Jurgis Pleskačiauskas, Bogdanas Girevičius.

2016-03-22 VKBS tarybos posėdyje:

 • nuspręsta šaukti VKBS Seimelį balandžio 10 d.;
 • apsvarstyti Seimelio klausimai ir darbotvarkė;
 • apsvarstyti finansiniai klausimai.

2016-03-19

Vasiljevo parodaAplankėme gražiausių vakarinių suknelių A. Vasiljevo kolekcijos parodą „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“. (Paryžius). LDM Taikomosios dailės muziejuje.

...Pasak Aleksandro Vasiljevo, „kas gali būti romantiškiau ir ko galima trokšti labiau už kvietimą į pokylį? Čia susilieja muzika ir šokis, kvepalų aromatas ir akių spindesys, taftos šnaresys ir blizgučių mirgėjimas, tiulio migla ir įmantrūs nėrinių piešiniai. Per pastarąjį amžių šimtai dizainerių ir siuvėjų bandė patenkinti išrankiausių klienčių skonį, kurdami šį neprilygstamą aukštosios mados drabužį – vakarinę suknelę, kuri visuomet žavėjo ir žavės žiūrovą, – juk ji yra tikras moteriškos laimės įsikūnijimas ir simbolis.“

2016-03-15  Susitikimas su istorike dr. Jolanta Karpavičiene

Karpaviciene1 jkarpaviciene m Vytauto Didžiojo žmonos arba Kaip moterys išniro iš po istorijos dulkių

Vytauto Didžiojo vaidmens Lietuvos istorijoje neįmanoma pervertinti: įvairiais aspektais gvildendami šio valdovo epochą, mokslininkai įžvelgia iškilios asmenybės įtaką daugeliui ano meto gyvenimo sferų. Ne išimtis ir moters padėtis. Atidžiau pasižvalgius po Vytauto laikų Lietuvą, stereotipas apie „moteris po istorijos dulkėmis“ (S. Sužiedėlis) ima lūžinėti. Paskaitoje paliestas Vytauto Didžiojo žmonų skaičiaus klausimas, kurį tyrinėtojai iki šiol nevienareikšmiškai interpretuoja. Valdovo sutuoktinių veiklos aspektu buvo nagrinėjama europinio tipo monarcho dvaro kultūros raiška Lietuvoje bei aptartos reprezentacinės ir kultūrinės didžiosios kunigaikštienės funkcijos.

 2016-03-11

VBKS nariai su vėliavomis dalyvavo Kovo 11-ios eisenoje "Laisvės žygis".

 

"Šiemet siekdami, kad Kovo 11-osios eitynės taptų Nacionalinėmis Eitynėmis, jose dalyvauti visus piliečius ragino: Tautinis jaunimas, rezistentai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai, Nepriklausomybės signatarai, visuomenės, mokslo ir kultūros atstovai, įvairios Lietuvos pilietinės organizacijos".

2016-03-10 Kovo 11 d. paminėjimas.

sale

  

bendrai

Fotografavo J.Pleskačiauskas

 

Minėjimo svečiai - Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras E. Zingeris ir LR Aukščiausiosios tarybos ir SKAT štabo viršininkas plk. J. Gečas gyvai liudijo ir nuoširdžiai pasidalino savo prisiminimais apie Sausio11-osios ir Kovo 13-osios įvykius, įžvalgomis apie šių datų reikšmę šiandieninei Lietuvai ir   įtaką Lietuvos kariuomenei.

Buvo pristatytas vaidybinis pilnametražis filmas, apie 1991 metų sausio 13 – osios dienos įvykius Lietuvoje “Mes dainuosim” (rež. Robert Mullan, D. Britanija). Renginys buvo bendras Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

Filmas pasakoja kelių šeimų istoriją, sausio 12-osios vakarą skubėjusių iš Ignalinos, Klaipėdos, Kauno ir Medininkų, kad galėtų prisidėti ir ginti savo šalies vardą Vilniuje, prie Televizijos bokšto ir Parlamento rūmų. Jie norėjo kartu dainuoti tautines giesmes, sutikti bendraminčius, palaikyti vieni kitus ir kovoti už savo teisėtai išrinktą valdžią ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Šaltinis

 Apie Kovo 11-osios minėjimą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje rašė:

2016-03-09

J.Butkevičius

Lietuvos technikos bibliotekoje buvo atidaryta LBKS nario Jono Butkevičiaus tapybos darbų paroda.

 

Iš specialybės inžinierius statybininkas, habilituotas daktaras. Nors ir perėmęs iš tėvų menišką dvasią, tapyti pradėjo vos prieš aštuonis mėnesius. Paveiksluose - spalvų žaismas, gamtos bei pasaulinių kelionių vaizdų atspindžiai.

Fotografavo A. Musteikienė

  2016-03-05

VYRASIRVEIDRODISK

Technikos bibliotekoje vyko dr. E. Skerstono knygos "Vyras ir veidrodis. Psichologinė dvikova" Jolanta

pristatymas. Knygoje aptariama XIX a. ir XX a. pradžios vyrų išvaizdos kultūra, kuri buvo ypač būdinga Lietuvos bajorams, dvarų savininkams. Albumas gausiai iliustruotas Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose esančiais tapybos ir grafikos darbais. Išvydome M. K. Oginskio, Adomo Mickevičiaus, Tado Kosciuškos ir k t. nusipelniusių veikėjų retus portretus. Šiame albume yra ir mūsų Vilniaus krašto bajorų sąjungos narių pateiktų nuotraukų. Vienas šio albumo partnerių yra ir LBKS.

 Fotografavo J.Pleskačiauskas

2016-03-25 Ekskursija į Valdovų rūmus.

Tarptautinė paroda „Spalvų alchemija. Skaljolos meno kūriniai iš Bianchi kolekcijos Florencijoje“. Ekskursija po Valdovų Rūmų menes ir gido pasakojimas tema „Gardėsiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Ekskursiją organizavo Aelita Bielinytė

2016-02-23 Atidaryta fotografijų paroda „Tarpukario bajorai“ Vilniaus Mokytojų namuose

2016-02-16  Nepriklausomybės diena

VKBS narys Žilvinas Radavičius organizavo Vilniaus Senamiesčio mokyklos mokinių eiseną, skirtą pagerbti Lietuvos laisvės atkūrimo dieną.

Mokiniai žygiavo nuo Katedros iki "Rasų" kapinių, kur uždegė žvakutes ant Dr. Jono Basanavičiaus bei žuvusių už Lietuvos laisvę karių kapų.

Eisenos dalyvius Katedros aikštėje pasveikino Vilniaus meras Remigijus Šimašius, iš Signatarų namų- Prezidentas Valdas Adamkus.

2016-02-15 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko bendras renginys Vasario 16 d. paminėti. Pranešimą skaitė prof. dr. Valdas Rakutis. Koncertavo Rozalimo kultūros namų moterų choras "Gaudulė", Vilniaus vyrų choras "Vytis". Po koncerto maloniai pabendravome gerdami "gyvąjį" Kauno alų ir užkasdami kareiviška koše.

Fotografavo J.Pleskačiauskas

2016-02-10 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje įvyko LBKS Vilniaus krašto bajorų sąjungos organizuota istorinė – edukacinė pamoka, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai „Ką šlama Lietuvos istorinės vėliavos – nuo LDK laikų iki Vasario 16-osios?“

Renginio metu gimnazijos vyresnių klasių moksleiviams buvo pristatyta LBKS veikla: bajorų palikuonių kultūrinė - istorinė misija, mūsų organizacijos reglamentas, bajorų legitimavimo ypatumai, dabartinė bajorų veikla Vilniaus krašte ir Lietuvoje (pranešėjai – LBKS vado pavaduotojas kultūrai Perlis Vaisieta ir VKBS vadas Kazys Mackevičius).

Apie Lietuvos bajorijos kultūrinį paveldą, heraldikos istorinių simbolių reikšmę ir jų prikėlimo naujam gyvenimui ypatumus kalbėjo renginio svečias – heraldikos ekspertas, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, dailininkas - grafikas Arvydas Každailis. Istorinius bajorų veiklos aspektus ir bajorijos reikšmę Lietuvos istoriniame, politiniame bei kultūriniame gyvenime nagrinėjo šios srities ekspertas –Lietuvos Nacionalinės mokslo premijos laureatas, humanitarinių mokslų daktaras, prof., istorikas Zigmantas Kiaupa. Istorinę – edukacinę pamoką gimnazijos moksleiviams užbaigė P. Vaisieta, pravedęs viktoriną “Ką žinome ir ko nežinome apie Žalgirio mūšį?”.
Geriausi 3 viktorinos dalyviai gavo kvietimus apsilankyti LBKS senatorės Aelitos Bielinytės organizuojamoje parodoje Valdovų rūmuose vasario 25 d.

Atsisveikinant, garbūs pranešėjai (A. Každailis ir Z. Kiaupa) bei pati Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija nuo VKBS vadovybės buvo apdovanoti Lietuvos valdovų genealogijos medžiais.

2016-01-25 Vilniaus pagarsinimo renginys

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) vyko Vilniaus pagarsinimo ir miesto kūrėjų paminėjimo renginys. Rašytiniuose šaltiniuose Vilnius pirmą kartą paminėtas 1323 m. sausio 25 d. Lietuvos Karaliaus Gedimino laiške „Visiems visame pasaulyje paplitusiems Kristaus gyventojams". Taip Vilniaus vardas buvo pagarsintas Europai.
Dalyvavo istorikai, visuomenės veikėjai, archeologai, rašytojai.

2016-01-16

Vilniaus m. rotušėje palydėjome senuosius ir sutikome naujuosius metus.

2016-01-10 Atidaryta fotografijų paroda „Tarpukario bajorai“ Gelgaudiškio dvare.

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42