medininkai2

2014-11-27 Susitikimas su Knygrišių gildijos atstovais.

LMA Vrublevskių bibliotekoje, kur kur susipažinome su Knygryšių gildijos atstovais - senųjų rankraščių restauratoriais, restauravimo procesu ir darbais.

2014-11-25 VKBS tarybos posėdyje svarstyta:

 • praėjusio senato sprendimai
 • būsimi šventiniai renginiai: LBKS 20-mečio ir Naujametinis pokylis
 • 2015 m. renginių projektas

2014 -11-14 Atrandame vieni kitus per tai, kas mus sieja !

čigonai   salėje

LBKS narys, vaikų neformalaus lavinimo mokytojas Žilvinas Radavičius (h. "Rudnica") jaunimui suorganizavo trijų edukacinių pamokų apie Lenkiją ir pagarbą kitoms tautoms ciklą, kurį sudarė trys dalys. Šia veikla paskatino užsiimti Lenkijos institutas Vilniuje ir Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorė Liudmila Isajeva.

 

Vilniaus Senamiesčio vidurinėje mokykloje moksleiviai trumpai buvo supažindinti su Lenkija, kepė sausainius Lietuvoje ir Lenkijoje pagal populiarų receptą. Sausainiai šiuo atveju - kukliausias abiejų šalių bendrų vertybių paieškos simbolis.

Baigiamoji pamoka įvyko Lietuvos technikos bibliotekoje. Dalyvavo Lenkijos ambasadorius Jaroslaw Czubinski, Lenkijos instituto direktorė Malgorzata Kasner, Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvan Kvik, LBKS narės dailininkė Emilija Taločkienė (h. "Ostoja" ) ir balerina Helena Tumilovič Strumskienė (h. "Sulima") bei kiti garbingi svečiai. Renginyje pagarba Lenkijai buvo parodyta per pagarbą kitoms tautoms.

Renginio organizatorius ir dalyvius pasveikino Lenkijos dainininkė Maryla Rodowicz (h. "Rudnica"), LBKS ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai Aurelija Stancikienė (h. "Jelita") ir prof. Kęstutis Masiulis, Lietuvos Respublikos Prezidentas Vytautas Landsbergis (h. "Landsberg").

Dėkojame Lietuvos technikos bibliotekos direktoriui, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadui Kaziui Mackevičiui (h."Gieralt") už suteiktą galimybę surengti šią šventę.

2014-10-28 VKBS tarybos posėdyje:

 • peržiūrėtos nuotraukos iš ąžuoliukų sodinimo renginio;
 • gavus parnešimą apie LBKS 20-mečio renginio datos pakeitimą iš lapkričio 22 į gruodžio 13 d., taryba nusprendė pasiūlyti maršalkai surengti Senato posėdį lapkričio 22 d.

2014-10-25 Ąžuoliukai LBKS 20-mečiui

VKBS nariai LBKS 20-mečio proga Skenderiškių botanikos sode pasodino 20 ąžuoliukų.

kalam šventina lentelė interviu
Fotografavo S. Simonavičius, R. Skorubskaitė, R. Vilavičius

2014-10-23 paminėjome Oršos mūšio 500 metų jubiliejų

+emėlapiai susitikome su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesoriumi, VDU Karo istorijos centro direktoriumi dr. Valdu Rakučiu. 1514 m. rugsėjo 8 dieną. Krapivnos lauke, netoli Oršos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė pasiekia svarbią pergalę, jos kalvis rusėnas Lietuvos karo vadas – Konstantinas Ostrogiškis. “Oršos mūšis išsiskiria kaip toks ryškus pergalės motyvas, pergalės, kuri kažkiek atstato pusiausvyrą tarp Lietuvos ir Maskvos“, teigė istorikas prof. Valdas Rakutis.

Įdomiausia tai, kad prelegentas lygino istorinius 500 metų senumo įvykius su mūsų nūdiena ir dabartine politine situacija.

Susitikime
Foto J.Pleskačiausko

2014-10-01 Tarptautinės muzikos dienos renginyje

susitikimas

susitikome su įdomiu žmogumi, buvusiu prof. J. Vanago studentu - architektu, muzikantu, "Sąjudžio" iniciatyvinės grupės nariu, žymiu visuomenės veikėju Algirdu Kaušpėdu. Šį kartą ,,Anties “ įkūrėjas ir dainininkas nedainavo. Jis išdėstė ,,15 Front Man’o taisyklių”, leidusių susirinkusiems sužinoti, kaip iš tikrųjų grupės pasirodymai tampa legendiniais, kaip tomis taisyklėmis vadovaujasi žmogus, stovintis ant scenos, kaip susidaro grįžtamasis ryšys tarp scenoje esančių ir salėje sėdinčių žiūrovų. Ko reikia, kad žiūrovai, susirinkę į koncertą, ne tik klausytųsi stovinčių ant scenos, bet ir patys dalyvautų renginyje? Be jokios abejonės tam, kad valdytum auditoriją, reikia būti ,,frontmenu” – lyderiu. Lyderystė – jausmų, intonacijų, formos pasaulis. Kaip tapti tuo, kad žmonės patikėtų tavo darbais. Šalia to jis pabrėžė, kad, būdamas ,,frontman'o" vaidmenyje, turi visa laiką mokytis, visada matyti aplinką, mokėti numalšinti baimės scenai jausmą, išmokti valdyti publiką, kartais sveika pasižiūrėti į save iš šono ir pasitikrinti kosmopolitišką požiūrį bei bendravimą. Kaušpėdo žodžiais, žmogus turi mokytis tinkamos elgesio ir išraiškos formos – mokytis grakščiai dėvėti kaukes ir gerai suprasti, kada laikas užsidėti ir / ar nusiimti vadovo kaukę, kokia sritis tai bebūtų
(Šaltinis). Foto E.Varanauskienės

2014-09-30 VKBS tarybos posėdyje:

 • Donatas Baikštys patvirtintas Vilniaus krašto senatorių seniūnu;
 • Perlis Vaisieta patvirtintas atstovu jaunimo reikalams;
 • Audronei Musteikienei pavesta sudarinėti jubiliatų sąrašus;
 • VKBS vėliavininkais paskirti: Laimutis Andreika, Linijus ir Aidas Baškiai;
 • apsvarstyti būsimo senato, kuris vyks spalio 11 d., klausimai: pritarta siūlymui iškelti klausimą dėl palikto Bajorų rūmuose LBKS turto; prašyti senato pritarimo, netekus Bajorų rūmų, kreiptis į savivaldybę, prašant išskirti patalpas VKBS naudojimui;
 • išklausyta M.Vardziukevičiaus informacija apie vykstančius teismo, susijusio su Trakų Vokės rūmų byla, posėdžius;
 • nutarta LBKS 20-mečio proga spalio 25 d. pasodinti 20 ąžuoliukų Skenderiškių botanikos sode bei kviesti kitus kraštus panašią akciją organizuoti savo kraštuose;

2014-06-07 Kelionė "Trakų kunigaikštystės keliais
Ekskursiją vedė prof. etnologas L.Klimka.
Aplankėme Lentvario bažnyčią, Senuosius Trakus, Trakus, Aukštadvario apylinkes: Strėvos įgriuvą, gatvinį kaimą Tiltai, Valkininkų bažnyčią, Dargužių kaimą, kur degustavome sūrius.

{youtube}v=lEABVHIea3s{/youtube}

2014-05-27 VKBS tarybos posėdyje:

 • aptarti finansiniai reikalai;
 • apsvarstyta senato darbotvarkė bei asmenys siūlymui į LBKS vadovaujančius kandidatus;
 • apsvarstyta VšĮ LDK "Atnminties rūmų" bei LBKS padalinių pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija.

2014-03-09 VKBS tarybos posėdyje:

 • Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadu išrinktas Kazys Mackevičius;
 • Aptarti kandidatai į LBKS Revizijos ir Legitimacijos komisijas;
 • Patikslintas ir patvirtintas Seimo delegatų sąrašas;
 • Patvirtintas Senatorių sąrašas nuo Vilniaus krašto;
 • Patvirtinta VKBS Seimelio išlaidų sąmata;
 • Apsvarstyti Seimo organizaciniai klausimai.

2014-03-30 VKBS Seimelyje:

Foto J.Pleskačiausko Foto J.Pleskačiausko Foto J.Pleskačiausko

VKBS Seimelyje dalyvavo pirmasis LBKS vadas doc. Jonas Stankus, LBKS signataras Egenijus Čerškus, LBKS vado pareigas einantis Juozas Kameneckas.

 

 • Prieš Seimelį koncertavo Vilniaus miesto senosios muzikos ir šokio teatras PUELLI VILNENSIS
 • Seimelį atidarė laikinai einantis LBKS vado pareigas Juozas Kameneckas
 • Išklausyta VKBS vado Kazio Mackevičiaus ataskaita
 • Išklausytos Finansinė ir Revizijos komisijos ataskaitos
 • Išrinkta nauja VKBS taryba (25 asmenys) ir 60 delegatų (atsisiųsti) į LBKS Seimą
 • Apdovanoti nusipelnę VKBS nariai
 • Vyko diskusijos

2014-03-25 VKBS tarybos posėdyje svarstyta:

 • organizaciniai VKBS seimelio (kovo 30 d.) klausimai;
 • renkamos VKBS naujos tarybos kandidatų sąrašas;
 • delegatų į Seimą sąrašas;
 • Statuto pakeitimo punktai.

2014-03-22 vyko susitikimas su socialinių mokslų daktaru Eugenijumi Skerstonu.

Foto J.Pleskačiausko

Su prelegentu "drąsiai galima kalbėti apie visas stilingo gyvenimo sritis – jis yra išleidęs ne vieną knygą apie interjerą, dėsto mados psichologiją, domisi kultūros istorija ir puikiai išmano aukštuomenės, ypač – prancūzų, gyvenimo taisykles" (Virginija Rimkuvienė, Žurnalas "Moteris"). Šį kartą E.Skerstono paskaita buvo "Aukštuomenės palikuonys - ypatinga socialinė grupė ar tik jos įvaizdis" (Prancūzijos pavyzdžiu)

 

2014-03-01
Foto J.Pleskačiausko
Taikomosios dailės muziejuje aplankėme dvi parodas: jubiliejinė dailininko Kazimiero Žoromskio (1913-2004) parodą "Nuo realizmo iki optinio meno" ir

mados istoriko A. Vasiljevo kolekcijos parodą "Nuo karo iki taikos", kurią pravedė ir vaizdžiai papasakojo muziejaus gidė. Tai antrojo pasaulinio karo bei pokario metų (penktojo-šeštojo dešimtmečių) mados, susijusios su istoriniu laikotarpiu ir jo galimybėmis kurti bei įgyvendinti tą ar kitą madą.

 

2014-02-16
Foto J.Pleskačiausko

Lietuvos technikos bibliotekoje paminėjome vasario 16-tąją.

Ta proga susitikome su
su knygos "Povilas Ksaveras Bžostovskis. Paulavos Respublika" sudarytoja žurnaliste Aurelija Arlauskiene.

 

2014-02-27 VKBS tarybos posėdyje:

 • aptarti praėjusio senato nutarimai;
 • sudaryta organizacinė grupė VKBS seimelio pasirengimui;
 • apsvarstytas renkamos VKBS tarybos narių sąrašas.

2014-02-05 Vilniaus krašto senatorių susirinkime nutarta:

Kadangi į Senato darbotvarkę neįtrauktas LBKS vado įgaliojimų suspendavimo klausimas, Vilniaus krašto senatoriai nemato reikalo dalyvauti Senato posėdyje iki tol, kol šis klausimas nebus įtrauktas į darbotvarkę.

2014-01-28 VKBS tarybos posėdyje:

 • apsvarstytas naujametinis renginys, aptarta finansinė sąjungos padėtis;
 • pasiūlymai dėl sutarties su Baltarusijos šlėchtų organizacija nesvarstyti, nesusipažinus su jais iš anksto;
 • nutarta organizuoti VKBS seimelį kovo 30 d. Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje;
 • apsvarstyti ateinančio senato posėdžio darbotvarkės klausimai:
  • Garbės teismo nuostatų tvirtinimas;
  • dėl nepasitikėjimo LBKS vadu J.Ragausku;
  • dėl nario mokesčio dydžio patvirtinimo 2014 metams.
 • aptarti būsimi renginiai bei kelionės.

2014-01-04 Palydėjome 2013-ius ir sutikome naujuosius metus pramogų ir poilsio centre "Belmontas". Įėjimą saugojo ir į salę įleido šarvais pasipuošę Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Šarvuotų riterių skyriaus nariai. Į salę įėjome V. Buterlevičiaus vedami pavanos šokio žingsniu.

sutiko vaizdas svečiai ansamblis
Fotografavo Jurgis Pleskačiauskas

Susirinkusius linksmino Vilniaus m. senosios muzikos ir šokio teatras PUELLI VILNENSES ir Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentai, tarptautinių konkursų laureatai: Mangirdas Dabkus, Ieva Goleckytė, Simona Radišauskaitė bei Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Andrius Apšega.

Koncertą "Trijų karalių dovana" parengė Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos docentė Audronė Eitmanavičiūtė.
Po koncerto vyko šokiai, loterija, buvo pasveikinti 2013 metų jubiliatai.

Žiūrėti filmo santrauką: {youtube}v=bk5fXE8GYcU{/youtube}

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42 / info.vilnius@lbks.lt