medininkai2

2013-12-17 VKBS tarybos posėdyje

 

 • pasveikintas prof. Jurgis Vanagas su šv. Kristoforo statulėlės apdovanojimu už Vilniaus viziją.
  15 min. lt praneša:
  "Šv.Kristoforo statulėlę už didelio Vilniaus viziją atsiėmė Jurgis Vanagas – VGTU Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros profesorius emeritas, nusipelnęs Lietuvos architektas, urbanistas, architektūros teoretikas, pirmosios Vilniaus miesto tarybos (1990-1995 m.) narys. 2013 metais J.Vanagas išleido knygą „Miestas, miesto, miestui... Urbanisto prisiminimai“. Jis įvertintas už tai, kad Vilniaus architektai nupučia žmonijos metraštį storai nugulusias dulkes.
 • aptarta būsimo naujametinio pokylio aplinka bei organizaciniai klausimai;
 • Elona Varanauskienė, vado pavaduotoja kultūrai, pristatė ateinančių metų renginių projektą
 • Danielius Vervečka papasakojo apie įvykusį įvairių organizacijų koordinacinį susitikimą ir siūlomą bendradarbiavimą su baltarusių šliachtų organizacija.

 

2013-12-07 humanitarinių mokslų dr. Dalia Klajumienė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros, meno tyrimų ir sklaidos instituto mokslininkė, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės paveldo srities ekspertė skaitė mums paskaitą "Tapetų gamybos ištakos, raida ir interjerų dekoravimo mada Europoje bei :Lietuvoje 17 a. - 20 a.pr.

Pirmieji popieriniai apmušalai (dominotere), imituojantys damastą, atsirado 1509 m. Jie dažniausiai buvo religinio pobūdžio, dydis 40x27 kv.cm. Apie 1760 m. išrastas ruloninio popieriaus spausdinimo metodas.

Geriausias 18 a. pab. popierinių apmušalų gamintojas buvo John Baptist Jackson. Lietuvoje popierius pradėtas gaminti nuo 16 a., ruloninis - 19 a. Pameistriai vykdavo mokytis į užsienio šalis 6 metams ir tik tada, grįžę su patirtimi, tapdavo meistrais.

 

 

2013-11-30 Vyko renginys-susitikimas su istoriku, skirtas Horodlės unijos 600 m. jubiliejui paminėti.

salė
Fotografavo Jurgis Pleskačiauskas

Jūratė Kiaupienė, istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, pasakojo, kaip buvo švenčiamas ir traktuojamas 500 metų jubiliejus prieš šimtą metų. Eduardas Rimša, istorikas, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkas, lietė heraldikos temą. Pasak E. Rimšos, lenkų kilmingųjų heraldika išsiskiria iš kitų Europos kraštų tuo, kad ten herbus turi ne šeimos, o herbinės giminės, dažnai nesusijusios kraujo giminyste, be to, herbai turi savo vardus. Kitas jų heraldikos ypatumas - „priėmimas į herbą" (adaptacija), kas atsitiko Horodlėje 1413 m. su 47 Lietuvos giminėmis. Tai buvo gerai apgalvotas žingsnis - per herbinę giminystę suartinti abiejų valstybių kilminguosius, o Lietuvoje dar ir sustiprinti bajorų luomą, kad jis taptų atsvara augančiai didžiojo kunigaikščio valdžiai.

2013 m. rugsėjo 27-28 d. Zamoscėje (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija "Horodlės sutarčiai 600 metų". Konferencijoje "Horodlės sutartis lenkų lietuvių santykių fone nuo Krėvos iki Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimo" dalyvavo VKBS vadas Kazys Mackevičius, kancleris Tauras Budzys ir vado pavaduotojas ekonomikos reikalams Bogdanas Girevičius. Šio susitikimo dalyviai nusifotografavo prie atsivežto iš Zamoscės plakato.

2013 m. spalio 29 d. VKBS tarybos posėdyje svarstyta:

 • paskutinio senato posėdžio klausimai; nuspręsta kito posėdžio metu pasiūlyti maršalkai E. Matulevičiui atsistatydinti, o LBKS vadui J.Ragauskui pakeisti kanclerį A.Stankų
 • praėję ir būsimi renginiai
 • jubiliejaus proga pasveikintas Donatas Balčiauskas

2013 m. rugsėjo 27-28 d. Vilniaus krašto tarybos posėdyje svarstyta:

 • Zamostėje (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija "Horodlės sutarčiai 600 metų". Konferencijoje "Horodlės sutartis lenkų lietuvių santykių fone nuo Krėvos iki Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimo" dalyvavo Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadas Kazys Mackevičius, kancleris Tauras Budzys ir vado pavaduotojas ekonomikos klausimams Bogdanas Girevičius. Konferencijos dalyviai pasidalino įspūdžiais.
 • sąskaitos atidarymo, antspaudo gaminimo eiga
 • pasveikinti jubiliatai: senato seniūnė Aelita Bielinytė ir Alfonsina Babrauskaitė

2013-08-13 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • apsvarstyti einamieji klausimai: apibendrinta nuomonė dėl LBKS vado J.Ragausko pateiktos informacijos apie Bajorų rūmus;
 • pasidalinta įspūdžiais apie kelionę į Tolminkiemį.

2013-07-06 Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje vyko Bajorystės pripažinimo aktų įteikimas. Po iškilmių ir koncerto Vilniaus krašto nariai susibūrė LTB kavinėje (fotografavo J. Pleskačiauskas).

2013-05-31 LBKS Vilniaus krašto filialas peregistruotas į Vilniaus krašto bajorų sąjungą (VKBS).

2013-07-02 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • paskelbta, kad gegužės 31 d. buvo užregistruoti nauji VKBS įstatai;
 • Krašto vadas papasakojo apie kelionę į Vrocclavą ir susitikimą su Lenkijos bajorais;
 • aptartas būsimas liepos 6 d. renginys.

2013-05-28 Vilniaus krašto tarybos posėdyje svarstyta:

 • būsimo senato posėdžio darbotvarkė;
 • krašto vėliavos projektavimo klausimai;
 • medalio Horodlės unijos jubiliejui pažymėti pagaminimo klausimai;
 • nutarta paremti Vilniaus krašto vado komandiruotę į Lenkiją.

2013-10-02 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • 2013 m. rugsėjo 27-28 d. Zamoscėje (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija "Harodlės sutarčiai 600 metų". Konferencijoje "Harodlės sutartis lenkų lietuvių santykių fone nuo Krėvos iki Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimo" dalyvavo Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadas kazys mackevičius, kancleris Tauras Budzys ir vado Pav. ekonomikos reik. Bogdanas Girevičius.

2013-04-29 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • svarstyti VKBS įstatai;
 • svarstytos būsimos vasaros kelionės;
 • nuspręsta išreikšti nepasitikėjimą dabartiniam LBKS kancleriui A.Stankui, senate pasiūlant atsistatydinti;
 • patenkintas R. Slavinskienės pareiškimas suspenduoti jos veiklą nuo einamų pareigų dėl jos asmeninių priežasčių.

2013-03-26 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • atsistačius U.Nasvytytei iš visų einamų pareigų, Etikos komisijos pirmininku pasiūlytas prof. J.Vanagas;
 • pasiūlyta surinkti nuotraukų Vilniaus krašto vado K.Mackevičiaus organizuojamai parodai "Bajoras ir žirgas" iki gegužės 1 d.;
 • D.Vervečka papasakojo apie Vilniaus krašto įstatų kūrimą, - siūloma kraštą pavadinti "Vilniaus krašto bajorų sąjunga";
 • nutarta įsigyti knygų dovanoms;

Sveikiname Kalba VKBS vadas K.Mackevičius

Nuotraukos J.Pleskačiausko

Po Vilniaus krašto tarybos posėdžio iškilmingoje aplinkoje garbingo 80 m. jubiliejaus proga buvo pasveikintas prof. Jurgis Vanagas. Jubiliatas visiems tarybos nariams padovanojo savo neseniai išleistą knygą "miestas, miesto, miestui... Urbanisto prisiminimai".

2013-03-19 Vilniaus krašto senatorių posėdyje (prieš 2013-03-26 senato posėdį):

 • nutarta įtraukti Bogdaną Girevičių į senatorius vietoje atsistatydinusio Bronislavo Vonsavičiaus;
 • svarstyta senato, vykusio 2013-01-19, protokolo išrašo neatitikimas svarstytiems ir darbotvarkėje numatytiems klausimams; nutarta kitame senato posėdyje siūlyti koreguoti išrašą;
 • negerai išdėstyti klausimai pagal svarbumą ateinančiame ir jau paskelbtame senato posėdyje (kovo 26 d.);
 • svarstyti senato darbo reglamento keitimo klausimai;
 • numatyta organizuoti aktų įteikimą liepos 6 d. renginyje

2013-03-16 įvyko susitikimas su žurnalistu kolekcininku Viliumi Kavaliausku tema 1863 metų sukilimas ir bajorija.

Svečias pasakoja Salė klauso

Autorius pasakojo apie 1863 m. sukilime dalyvavusius bajorus, pristatė savo išleistas knygas: "Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus kavalieriai", "Už nuopelnus Lietuvai", "Lietuvos bažnyčios regalijos. Ženklai ir žmonės XIX–XX a.".
Fotografavo: A.Musteikienė, J.Pleskačiauskas

2013-02-26 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • sudaryta grupė Vilniaus krašto naujiems įstatams parengti;
 • aptarti finansiniai reikalai;
 • apsvarstyti praėję ir būsimi renginiai.

 

2013-02-15 Vilniaus krašto nariai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Koncertavo merginų ansamblis Kivi. Jų programoje - nuotaikingos liaudies, estradinių dainų aranžuotės bei džiazo melodijų improvizacijos.

2013-01-29 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • LBKS Vilniaus krašto nariais laikyti tik mokančius nario mokestį;
 • patvirtinta Naujųjų metų pokylio išlaidų sąmata;
 • Vilniaus krašto svetainėje įkelti nukopijuotą virtualiąją Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parodą 1863 m. sukilimui atminti, gavus parodos autoriaus Dariaus Gudelio sutikimą;
 • svarstyta žurnalo platinimo klausimai ir kiti einamieji klausimai.

2013-01-17 Apsvarstyti būsimo neeilinio senato klausimai

2013-01-05 Naujųjų metų pokylis

Metai prasidėjo tradiciniu Vilniaus krašto naujametiniu renginiu - pokyliu, jau antrą kartą, Belmonte. Renginį vedė, eiles skaitė Perlis Vaisieta. Susirinkusius pamalonino renesansiniai šokiai, kuriuos atliko Giedrės Strikulienės vadovaujama „viduramžių vaikų“ grupė, dainavo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Liudas Mikalauskas.
Neužmiršti buvo ir prarėję mūsų poeto Maironio metai: sugiedota „Lietuva brangi“. Vakaro eigoje pasveikinti buvo 2012 metų jubiliatai, vyko loterija, šokiai.

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42 / info.vilnius@lbks.lt