medininkai2

2011-11-30 Pamoka “Laisvės kaina”

Pamoka Laisvės kaina Senamiesčio vidurinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas ir LBKS narys Žilvinas Radavičius (h. Rudnica) inicijavo Lietuvos istorijos ir pilietiškumo ugdymo projektą “Laisvės kaina” Genocido aukų muziejuje.

Grupė Senamiesčio vidurinės mokyklos moksleivių, Seimo nariai A. Ramanauskaitė Skokauskienė, Artūras Melianas, Micaičių parapijos klebonas Alionidas Budrys, vienuolė Nijolė Sadūnaitė, Valdovų rūmų paramos fondo direktorius Edmundas Kulikauskas, muzikologė J. Landsbergytė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Vytauto Palionio našlė D. Palionienė ir kt. uždegė žvakutes prie gėlėmis papuošto paminklo tremtiniams Aukų gatvės skvere. Tylos minute buvo pagerbtos sovietų genocido aukos.

Pamoka “Laisvės kaina” buvo skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas J. Ragauskas (h. Szaszor) papasakojo apie savo tėvelį, kuris sovietų buvo kalinamas KGB, vėliau ištremtas į SSRS gilumą.

Kunigas Alionidas Budrius pasakojo, kaip sovietų sistema naikino žmones. Dalis jų būdavo išnaudojama kaip vergiška darbo jėga.

Renginį praturtino Jūratės Landsbergytės muzikinis akcentas - J. S. Bacho ir kt. kompozitorių muzika.
Renginio dalyviams buvo suteikta galimybė apžiūrėti buvusio KGB vidaus kalėjimo patalpas, bei su partizanų kovomis ir tremtimis susijusią ekspoziciją. Mokiniai, mokytojai ir svečiai aplankė ir kamerą, kurioje skirtingu metu buvo kalinami Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas “Vanagas” ir Jonas Žemaitis “Vytautas”. Po jų portretais padėjo rožių ir uždegę žvakeles drauge su kunigu Alionidu Budriumi pasimeldė už jų sielas.

2011-11-29 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • aptarti parėję renginiai: prof. K.Bogdano sukurto Vytauto biusto kopijos viešnagė Žeimių dvare, Jonavoje ir baigiamasis renginys Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje;
 • nutarta pasiūlyti LBKS kaip kandidatą Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medaliui "Tarnaukite Lietuvai" gauti;
 • patvirtinta sąskaita už patalpų nuomą Konstitucijos pr. 23
 • aptartos būsimos kelionės ir ekskursijos, patvirtintas 2012 m. renginių planas.

2011-10-25 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • apsvarstyta renginių programa 2012 metams;
 • pavesta A. Musteikienei parašyti nekrologą K.Bogdanui;
 • svarstytos Bajorų rūmų rekonstrukcijos projekto problemos.

2011-10-29 Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. R. Žaromskis skaitė pranešimą "Lietuvos jūriniai interesai kaip jūrinės valstybės atspindys".

2011-10-13 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • aptarti praėję vasaros renginiai;
 • svarstytas nario mokesčio paskirstymas LBKS viduje, - nuspręsta siūlyti senatui skirti LBKS daliai 30 procentų nuo sumokėtos sumos;
 • svarstyta Naujųjų metų palydėjimo puotos vieta;
 • svarstyta Bajorų rūmų projekto vykdymo peripetijos.

2011-10-02 Pūčkorių polivarko sodyba

aplankėme Pūčkorių palivarką. Puškarnios dvaras gyvavo 14 a., tačiau iki šių dienų išliko tik 18 ir 19 a. pradžios palivarko pastatų kompleksas, išsidėstęs abipus Vilnios. Iki 18 a. vidurio priklausęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausybės iždui ir buvęs Artilerijos vadovybės žinioje, dvaras su 6 valakais žemės vėliau atiteko lenkų didikams: Zaborovskiui, Loskarevui, Sidorovičiams, Izmailskiams. Šiuo metu palivarko pastatas grąžintas jų savininkams, kurie maloniai aprodė tiek gyvenamojo namo patalpas, tiek gražiai sytvarkytą namo aplinką.

2011-09-19 Rygoje rodomas Živilės Baikštytės pastatytas miuziklas

Rygos muzikiniame teatre „Ginger&Fred“ š.m. rugsėjo 16 d. įvyko premjera miuziklo „Edith Piaf“, kurį pastatė žinoma Lietuvos baleto artistė Živilė Baikštytė. Pagrindinį Editos Piaf vaidmenį miuzikle atlieka Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Rasa Rapalytė., -

Apie naują muzikinį teatrą Rygoje Ginger & Fred (rusiškai)

2011-08-30 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • Aptarti praėję vasaros renginiai;
 • Peržiūrėti kelionių į Taujėnus ir Toskaną filmai, pasidalinta įspūdžiais;
 • Aptarti artimiausi renginiai.

2011-06-18

išvyka baidarėmis

vyko LBKS Vilniaus krašto organizuotas baidarių žygis Nerimi iki Baltalaukio kaimo. Gausiai dalyvavo ir Panevėžio bei Klaipėdos atstovai. Vakaronė vyko jaukioje Jono R. sodyboje.

 

2011-06-07 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • BPA įteikimas numatomas liepos 2 d. Bajorų rūmuose ir liepos 6 d. Šv. Ignoto bažnyčioje
 • apsvarstyti vasaros renginiai
 • kitas posėdis numatytas rugpjūčio 30 d.

2011-05-07 Ekskursija po žydinčią Lietuvą: Babtuose lankėmės Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute, Dotnuvoje - dvaro rūmuuose, vaikščiojome po šalia rūmų esantį vaizdingą parką, bityną, Baisogaloje matėme dvaro rūmų ansamblį, pasivaikščiojome vieno gražiausių Lietuvos parkų alėjomis su neįprastomis medžių rūšimis ir tvenkiniais

2011-04-30 Lietuvos Technikos bibliotekoje diskutavome kokia Lietuva bus 2030 metais. Šią temą diskusijai pasiūlė prof. Jurgis Vanagas. Apie Lietuvos ateities viziją susirinkusiems pasakojo Vilniaus universiteto profesorius habil. daktaras, V. Adamkaus premijos laureatas Paulius Kavaliauskas.

Renginio pabaigoje mūsų laukė muzikinis siurprizas - fortepijonu keletą kūrinių pagrojo Marija ir Ernestas Čiškevičiai.
Nuotraukos J. Pleskačiausko ir A. Čiškevičiaus

2011-03-25 Paminėtas 1831-ųjų m. sukilimo 180-metis

2011-03-19 Lietuvos Technikos bibliotekoje vyko vakaras „Paslaptinga kilmingųjų pramoga – karališkoji medžioklė“.

Renginio metu ne tik sužinojome, kaip kito medžioklė su varovais laikmečių bėgyje, išvydome ypatingą G. Rimpart‘o dešimties ofortų kolekciją medžioklės tema, bet ir pamatėme unikalius filmuotus kadrus iš šių medžioklių Prancūzijoje. Karališkoji medžioklė – tai tūkstantmetį gyvuojanti aukščiausiųjų valdovų pramoga, kuri savo ištaigingumu pavergė Prancūzijos aukštuomenę ir tapo neatsiejama jos gyvenimo dalimi. Prancūzijoje ji peraugo į nacionalinę tradiciją, suformuodama per amžius nesikeičiantį karališkosios medžioklės žodyną. Svarbu tai, jog prancūziškoji medžioklė turėjo didelę įtaką kitų šalių, jų tarpe ir Lietuvos aukštuomenės kultūrai.

Su šia istorijai ir kultūrai svarbia, vis tebegyvuojančia, aukštuomenės tradicija supažindino socialinių mokslų dr., puikus prancūzų aristokratijos gyvensenos žinovas, knygos "Domicilium elegans. Elegantiški namai" autorius - Eugenijus Skerstonas.

Elona Varanauskienė, h. Ostoja
Fotografavo renginį Jurgis Pleskačiauskas

2011-03-15 Iškilmingame Vilniaus krašto posėdyje pagerbtas Undinės Nasvytytės 85-ų metų jubiliejus. Aktorius R. Bagdzevičius skaitė Undinės gyvenimo kroniką, buvo įteiktas garbės raštas bei kiti apdovanojimai. Fotografavo Rimas Vilavičius

2011 m. vasario 11 d. Alantos dvare (Molėtų r.) įvyko Lietuvos dailininkų sąjungos, šv. Kazimiero ordino ir LBKS narės Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės (h. Ostoja) tapybos „Laiko atodanga tapyboje" ir LBKS Vilniaus krašto vado Kazio Mackevičiaus bei fotografo Rimo Vilavičiaus fotografijų „'Tarpukario bajorai " parodų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - Vasario 16-sios ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos - Kovo ll-sios datoms paminėti, atidarymas. Daugiau

2011-02-08 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • jubiliejaus proga buvo pagerbtas prof. Konstantinas Bogdanas: šoko ansamblis "Puelli Vilnenses", jubiliatą sveikino Žeimių bendruomenės atstovai, LBKS Vilniaus krašto tarybos nariai. Fotografavo Rimas Vilavičius

2011-01-29 vyko susitikimas su architektūros istorike, tyrinėjančia medinę dvarų sodybų architektūrą jau dvidešimt metų - Dalia Puodžiukiene.

Didžioji dalis dvarų sodybų iki XX a. pr. buvo užstatyta mediniais pastatais. Iki XVII a. pabaigos mediniuose dvarų rūmuose gyveno magnatai, iki XVIII a. pabaigos stambūs bajorai, vėliau vidutiniai ir smulkūs. Kokia buvo medinė dvarų sodybų architektūra, kuomet jos puoselėjimui buvo skiriamos itin didelės lėšos? Kokį vaidmenį Lietuvos architektūros istorijos raidoje ji suvaidino, kuo būtume galėję didžiuotis, jei ne XX a. negandos, ką turime šiandien? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė prelegentė.

2011-01-25 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • aptarti ir įvertinti praėję renginiai;
 • apsvarstyti einamieji klausimai
legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42