medininkai2

2010-12-14 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • aptarti praėję renginiai;
 • patvirtintas renginių planas 2011 m.;
 • pristatyta Dailės akademijos studentė Barbora Budzytė, kuri sukataloguos K. Bogdano kūrybinį palikimą;
 • apsvarstyti einamieji klausimai

2010-12-11 Vilniaus kraštas organizavo tradicinę Kalėdinę popietę “Muzikuoja bajorų vaikai” eglute
Dalyvavo Vilniaus krašto narių vaikai, nors buvo atvykę svečių ir iš Telšių.
Kalėdų senelis linksmino ir apdovanojo vaikus, vėliau visi vaišinosi prie bendro stalo.
Koncertavo 16 vaikų: Agnė Jokšaitė 13 m., Marija Čiškevičiūtė 8,5 m., Kristina Vasiliauskaitė, Ernestas Čiškevičius (10,5 m.), Tautrimas Kviklys – 9 m., Ugnė Linkutė, Kamilija Linkutė ir kt.

2010-11-30 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • išklausyti pasiūlymai 2011 m. renginių planui;
 • pritarta praėjusių renginių išlaidų samatoms;
 • nutarta išleisti kalendorių su A.Každailio sukurtais senatorių herbais;
 • svarstyta vėliavų pagaminimo klausimai;
 • nutarta Naujų metų pokylį surengti rotušėje;
 • kitas posėdis numatytas gruodžio 14 d.

2010-11-27

knyga

Irenos Račkauskaitės-Petraitienės knygos "Konstantinas Bogdanas" pristatymas. Dalyvavo šios knygos redaktorius V. Kardelis. Vakarą vedė LBKS senatorė, Garbės bajorė Undinė Nasvytytė, h. Sirokomlė (Syrokomla). Susipažinome su profesoriaus šeima bei jo darbų kūrybine parodėle.

2010-11-02 Vilniaus krašto tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • 2010-2014 m. kadencijos antrojo senato posėdžio nutarimai;
 • nutarta kitame senato posėdyje siūlyti persvarstyti nario mokesčio dydį;
 • būsimi renginiai: "Muzikuoja bajorų vaikai", Naujametinis pokylis;
 • nutarta surengti K.Bogdano knygos pristatymą lapkričio 27 d.
 • pasiūlyta suaktyvinti Vilniaus krašto svetainę.

2010-10-09 Vilniaus krašto tarybos posėdyje apsvarstyti:

 • praėję renginiai;
 • gerų darbų 2010-2014 įdėjų bankas;
 • nuspręsta toliau nuomotis būstinę Konstitucijos porspekte.

 

2010-10-02 Kelionė į Taujėnus. Apsilankėme Pabaisko miestelyje, kuriam 2010.09.04 suteiktas herbas.
Apžiūrėjome restauruotus Taujėnų dvaro rūmus, kurie buvo pastatyti XVIII a. pabaigoje pagal architekto Pjer de Rossi projektą, ir dvaro parką, restauruojamą Siesikų pilį, kurią 1820-1839 m. perstatė ir restauravo Ukmergės pilininkas Konstantinas Martynas Daugėla. Susitikome su dabartiniu dvaro savininku Audriu Matulaičiu.

2010-09-11 Aplankėme tris E. F. Andre (1840-1911) sukurtus grafų Tiškevičių parkus prie Vilniaus (Trakų Vokė, Užutrakis, Lentvaris). Skaityti daugiau

2010-05-29 Vilniaus krašto bajorų grupė vyko į dviejų dienų kelionę maršrutu: Vilnius - Dotnuva – Tytuvėnai – Palendrių vienuolynas – Šatrijos kalnas – Telšiai – Skuodas – Durbė – Liepoja – Papės kaimas – Vilnius. Daugiau skaityti

2010-05-25 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • pasiskirstyta pareigomis, galima matyti tarybos puslapyje;
 • 2010-05-27 Bajorų r0muose pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su alaus darykla "Ragutis";
 • apsvarstyta labai plati artimiausių vasaros renginių programa;
 • artimiausias aktų įteikimas numatomas 2010 m. liepos 3d.

2010-04-10 Vilniaus krašto seimelyje:

 • Išklausyti pranešimai: apie Vilniaus krašto veiklą ir Revizijos komisijos darbą bei ataskaitos: finansinė ir Legitimacijos komisijos;
 • Pasveikinti aktyviausi Vilniaus krašto nariai;
 • RINKIMAI: Vilniaus krašto vadu išrinktas Kazys Mackevičius, išrinkti 27 nariai į Vilniaus krašto tarybą ir 20 į LBKS senatą;
 • Patvirtintos kandidatūros Garbės bajoro vardui gauti: MACKEVIČIUS KAZYS, MUSTEIKIENĖ AUDRONĖ,
  RAGAUSKAS JONAS, SAPINSKA ILONA ONA, VANAGAS JURGIS;
 • Patvirtinta Vilniaus krašto kandidatūra (Jono Ragauskas) į LBKS vadus
 • Išrinktos komisijos: Legitimacijos, Revizijos ir Etikos;
 • Patvirtinti kandidatai į LBKS Seimą.

2010-03-30 įvyko LBKS Vilniaus krašto Tarybos posėdis, kuriame NUTARTA:


LBKS Vilniaus krašto eilinį rinkiminį Seimelį sušaukti 2010-04-10 (šeštadienį) 14 val.30 min. Vilniuje, Medicinos bibliotekos salėje, Kaštonų g-vė 7. Registracijos pradžia -14 val.

Patvirtinta preliminari Seimelio darbotvarkė:

 1. Susirinkimo valdymo organų rinkimai: susirinkimo pirmininkas, sekretoriaujantieji, balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.
 2. Registracijos sąrašo patvirtinimas, susirinkimo kvorumo nustatymas
 3. Seimelio darbotvarkės tvirtinimas
 4. LBKS Vilniaus krašto veiklos ataskaita. Jonas Ragauskas. 20 min.
 5. LBKS Vilniaus krašto finansinė ataskaita. Gražina Sakalauskienė. 5 min.
 6. Legitimacijos komisijos ataskaita. Donatas Baikštys. 5 min.
 7. Revizinės komisijos pranešimas. Regina Slavinskienė.3 min.
 8. Sveikinimai. Diskusijos
 9. LBKS Vilniaus krašto Tarybos narių rinkimai.
 10. LBKS Senatorių nuo Vilniaus krašto rinkimai.
 11. LBKS Vilniaus krašto Vado rinkimai.
 12. LBKS Vilniaus krašto Garbės bajorų kandidatūrų svarstymas ir tvirtinimas.
 13. LBKS Vilniaus krašto kandidatūros į LBKS Vadus tvirtinimas.
 14. LBKS Vilniaus krašto Legitimacijos komisijos rinkimai
 15. LBKS Vilniaus krašto Revizijos komisijos rinkimai
 16. LBKS Vilniaus krašto Etikos komisijos rinkimai
 17. LBKS Vilniaus krašto delegatų į LBKS Seimą sąrašo sudarymas ir tvirtinimas.
  Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas ir rinkimų rezultatų tvirtinimas. Platesnė informacija dėl Seimelio darbo 2010-02-23 Vilniaus krašto tarybos posėdyje apsvarstyta:
 • priimtas renginių programos projektas 2010 m.
 • Vilniaus krašto seimelio techninės procedūros
 • Vilniaus krašto tarybos narių sąrašas naujai kadencijai
 • teiktinas Seimui senatorių sąrašas nuo Vilniaus krašto
legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42