medininkai2

2006-10-24 Vilniaus krašto Taryboje apsvarstyta:

 • spalio 28 d. Muzikos diena „Garsas ir spalva“.
 • lapkričio 8 d. - M. K. Čiurlionio fondo projekto renginys
 • lapkričio 15 d. - Labdaros vakaras
 • gruodžio 16 d. - Muzikuoja bajorų vaikai

2006-09-26 Vilniaus krašto Taryboje apsvarstyta:

 • bajorų vėliavų gamybos klausimai
 • BPA įteikimo diena (spalio 21 d.)
 • II-jo pusmečio renginių planas (ir priimtas)

2006-05-23 Vilniaus krašto Taryboje apsvarstyta:

 • pasirengimas LBKS Seimui
 • artimiausių renginių programa:
  • "Bajorai ant žirgų" Trakų Vokės Tiškevičiaus dvaro parke
  • LBKS bajorų sąskrydis Giruliuose,
  • Bajorų popietė (numatoma surengti pirmąją - birželio 30 d. Sąlygos: moterys su ilgomis suknelėmis ir skrybėlaitėmis, vyrai - su smokingais; vaišės - arbata, kava, likeris, brendi)
  • Vasaros kelionės: liepos 22 d. ekskursija „Kunigaikščių Radvilų takais“, rugpjūčio 12-15 d. planuojama nauja kelionė: Jurmala, Venspilis, Plinkšių dvaras Mažeikiuose.

2006-04-25 Vilniaus krašto Taryboje baigta skirstytis pareigybėmis. Išrinkti:

 • iždininku - Gražina Sakalauskienė;
 • apskaitininku - Aldona Šriupšienė;
 • raštvedžiu - Danguolė Kasperavičienė;
 • nuotraukų archyvaru - Daiva Andriulienė;
 • legitimavimo bylų archyvaru - Zita Bandzaitienė;
 • Revizijos komisijos pirmininku - Bagdonas Girevičius;
 • Etikos komisijos pirmininku - Undinė Nasvytytė.

Apsvarstyti būsimi renginiai: talka Bajorų rūmuose, "Bajorai ant žirgų", važiavimas į sąskrydį Giruliuose, pasirengimas Seimui.

2005-04-22 Grupė LBKS Vilniaus krašto narių buvo ekskursijoje Punia-Zapyškis-Pažaislis: Papasakojo A. Musteikienė, fotografavo E. Varanauskienė

2006-04-10 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 • išrinkta Vilniaus krašto vadovybė, pasiskirstyta pareigomis:
  • kancleris -. T. Budzys;
  • vado pavaduotojai organizaciniams, kultūros, renginių organizavimo klausimais - K. Tracevskis, V. Jucevičiūtė, S. Jazukevičienė;
  • krašto vyriausias vėliavininkas - L. Andreika;
  • Vilniaus kraštą atstovaujantis seniūnas - I. Svetlauskienė;
  • Vilniaus krašto svetainės administratorius - A. Musteikienė;
 • Įpareigoti sušaukti atitinkamas komisijas ir pasiskirstyti pareigas:
  • K. Bogdanas - Legitimacijos komisiją;
  • B. Girevičius - Revizijos komisiją;
  • U. Nasvytytė - Etikos komisiją

Kitas Vilniaus krašto tarybos posėdis numatytas balandžio 25 d. 18 val. Lukiškių g. 5.

2006-04-01. Vilniaus krašto seimelyje:

seimelis

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko ataskaitinis – rinkiminis Vilniaus krašto bajorų Seimelis - krašto veiklos apžvalga, įvertinimas ir ateities planų nustatymas. Seimelyje dalyvavo 121 delegatas.
Išklausytas Vilniaus krašto vado Jono Ragausko pranešimas (įvykdyti projektai: trijų langų restauravimas Bernardinų bažnyčioje, pradėtos gaminti vėliavos Bajorų rūmams papuošti, surengta senųjų nuotraukų paroda "Tarpukario bajorai", išleistas 2005 m. kalendorius); pasiūlyta kurti Atributikos fondą, o dirbantiesiems pervesti 2 procentus nuo pajamų mokesčio; apdovanoti nusipelnę bajorai.

 

Išklausytas Revizijos komisijos pirmininko B. Girevičiaus pranešimas.
LBKS senato sprendimu įkurtas Vilniaus krašto filialas LBKS sudėtyje, seimelyje patvirtinti nuostatai.
Jonas Ragauskas išrinktas Vilniaus krašto vadu, išrinkti 27 asmenys į Vilniaus krašto tarybą ir 19 - į Senatą nuo Vilniaus krašto.
Išrinkta:

Legitimacijos komisija (K. Bogdanas, A. Blinstrubas, S. Gasparavičienė, T. Chomentauskas, V. Stabinskaitė);
Revizijos komisija (B. Girevičius, R. Slavinskienė, Gabrielė Ašembergienė)
Etikos komisija (R. Butkevičius, U. Nasvytytė, I. Svetlauskienė, J. Bubnienė, P. Juodelė)

2006-03-14 šventėme senatorės, Bajorų rūmų tarybos garbės pirmininkės Undinės Nasvytytės jubiliejų. Akademiniame dramos teatre Vilniuje vyko koncertas, prisiminti buvę darbo kolegos, teatro foje - kiti sveikinimai.

Dsc03430.jpg Dsc03438.jpg Dsc03440.jpg Dsc03452.jpg
Undinė prisimena darbą ansamblyje "Lietuva"   Sveikina vyras Sveikina LBKS kolektyvas
legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42 / info.vilnius@lbks.lt