medininkai2

Vilniaus bajorai susirinko į seimelį

G. Petkevičius, h. Trimitai (Trąby)

2008 m. spalio 10 dieną Vilniaus technikos bibliotekos patalpose įvyko Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos filialo “Vilniaus kraštas” Seimelis. Darbotvarkėje buvo numatyta Vilniaus krašto vado, Legitimacijos komisijos pirmininko, vado pavaduotojos kultūros reikalams kalbos, finansinė iždininkės ataskaita bei pasisakymai ir diskusijos.

Susirinkusius (apie 50 bajorų) sveikino Vilniaus krašto vadas, „Šašor“ herbo bajoras, Jonas Ragauskas. Tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję bajorai. Vadas išreiškė susirūpinimą, kad, didėjant narių skaičiui, nepavyksta pritraukti naujų narių aktyviau dalyvauti krašto veikloje. Savo kalboje vadas palietė daugelį veiklos aspektų bei informavo susirinkusius apie aktualijas: 2007 m. rugsėjo 5 d. oficialiai buvo įregistruotas LBKS filialas „Vilniaus kraštas“, turėsiantis ir savo banko sąskaitą;

2008 spalio 18 d. Vilniaus karininkų ramovėje vyks LBKS Seimas. Nuo Vilniaus krašto Seime gali dalyvauti 60 bajorų. Vadas pristatė Vilniaus krašto tarybos apsvarstytus penkis kandidatus Garbės bajoro vardui gauti, teikiamus tvirtinimui LBKS Seimui: M.A. Vardziukevičius, D. Baikštys, V. Vyčas, D. Balčiauskas, Z. Bandzaitienė. Susirinkusieji plojimais pritarė siūlomiems kandidatams.

Vilniaus krašto bajorai svarstė galimybes pastatyti Jono Pauliaus II-jo skulptūrą koplytėlėje šalia Kryžių kalno, Šiauliuose, sukurtą skulptoriaus Rožės herbo bajoro K. Bogdano. Tačiau dėl lėšų trūkumo projekto vykdymas sustabdytas.

LBKS gavo 2 mln. litų paramą iš Norvegijos Bajorų rūmų renovacijai. Pradėti projektavimo bei kiti darbai. Šio projekto vadovu LBKS vadovybė paskyrė J. Ragauską.

Buvo pasidžiaugta “Rudnica” herbo bajoro Ž. Radavičiaus organizuojamomis ekskursijomis į Bajorų rūmus, taip pat užsimezgusiu bendradarbiavimu su Lietuvos kariuomenės ordinariatu. Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonijos iškilmingai vykdomos Šv. Jonų bažnyčioje.

Vadas pasidžiaugė didėjančia parama Vilniaus kraštui, pervedant 2-jų procentų paramą į LBKS sąskaitą, taip pat paprašė visus, pervedusius 2 procentų paramą LBKS, apie tai informuoti Vilniaus krašto vadovybę, kad parama būtų užskaityta kaip nario mokestis. Baigdamas kalbą, vadas padėkojo aktyviausiems Vilniaus krašto bajorams už pagalbą vykdant Vilniaus krašto veiklą, organizuojant bajorų šventes, kultūrinius renginius bei keliones.

Vilniaus krašto Legitimacijų komisijos pirmininkas herbo Prus I bajoras D. Baikštys, informavo susirinkusius apie pasikeitusią Legitimacijų komisijos sudėtį, naują legitimacijos dokumentų priėmimo tvarką, mokesčių už legitimavimą pervedimą į Vilniaus krašto banko sąskaitą bei apie legitimacijos mokesčio pasikeitimą nuo 40 iki 100 litų. Taip pat informavo apie numatomus LBKS Legitimacijų tarybos reglamento pasikeitimus, sugriežtinančius bajorų priėmimo tvarką.

Laikinai einanti Vado pavaduotojos kultūrai pareigas „Ostoja“ herbo bajorė E. Varanauskienė apžvelgė Vilniaus krašto kultūrinį gyvenimą, įvykusius bei dar įvyksiančius renginius bei keliones. Finansinę Vilniaus krašto ataskaitą pateikė iždininkė „Nalenč“ herbo bajorė G. Sakalauskienė.


Diskusijose pasisakė B. Vonsavičius, L. Petkevičienė bei kiti bajorai. D. Baikštys informavo apie Vilniaus krašto bajorų paramą Valdovų rūmams bei apie vykstančias derybas su Valdovų rūmų paramos fondu dėl galimybių ateityje pasinaudoti Valdovų rūmų menėmis LBKS tikslams.

Uždarydamas Seimelį J. Ragauskas paprašė visus aktyviai dalyvauti LBKS Seime bei padėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą Vilniaus krašto veikloje ir pakvietė visus pasivaišinti taure vyno. Vakaronėje savo kūrybos eiles skaitė L. Petkevičienė, nuostabia poezija susirinkusius džiugino Garbės bajorė Undinė Nasvytytė bei B. Vonsavičius.

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42