medininkai2

1863 metų sukilimo vado kunigo Antano Mackevičiaus gyvenimo ir kovų keliais


Elena Andrulienė
"Lietuvos aidas", 2000 06 01


kapinesLietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vilniaus bajorų grupė savaitgalį surengė kelionę 1863 metų sukilimo vado kunigo Antano Mackevičiaus gyvenimo ir kovų keliais. Ekskursiją organizavo bajorė Regina Terleckienė, taip pagerbdama savo protėvio bajoro Pranciškaus Kučinsko nuo Raseinių – gydytojo ir 1863 metų sukilimo dalyvio – atminimą.

Kelionės maršrutas ilgas. Per vieną dieną aplankyta 10 vietovių, nuvažiuota 420 k. Pradėję nuo Kėdainių, per Šventybrastį, Krekenavą, Paberžę ir kitas kovų vietas pasiekėme Ringovės kaimą.

Krekenava. Čia 1863 metais A.Mackevičius su savo būriu vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo sukilimą.
Devynerius metus Paberžės bažnytėlėje kunigavęs A.Mackevičius rūpinosi savo parapijiečių sąmoningumo ugdymu, skelbė atvirą kovą caro vienvaldystei. Paberžėje yra dirbę ir kunigas Stanislovas Dobrovolskis, Reikėtų gero pusdienio susipažinti su Tėvo Stanislovo palikimu, tapusiu muziejinėmis vertybėmis. Bažnytėlėje sukaupti bažnytiniai indai, paveikslai, klebonijos sienos nukabinėtos kaltais kryžiais, viena siena pilna varinių puodų. Savaitgaliais aplinkinių vietovių vaikai atvažiuoja su mokytojais čia į sekmadieninę mokyklą, susitinka su atvykusiu iš Dotnuvos Tėvu Stanislovu. Tad iš Mantviliškio sukome ir mes į Dotnuvą, pas Tėvą Stanislovą. Džiaugiamės bent trumpai galėję su juo pabendrauti.

Kelionės metu nuobodžiauti neleidžia įdomus vadovo Gedimino Ilgūno pasakojimas apie legendinį A.Mackevičių. Kad pasakojimas būtų įtaigesnis, G.Ilgūnas buvo sudaręs informatyvų lankstinuką, jame surašyti duomenys, kiek sukilėlių žuvo, kiek buvo sužeista, paimta į nelaisvę, ištremta į Sibirą. Sužinojome, kad 1863 metų kovo 20dieną. A, Mackevičius su 250 vyrų iš Paberžės pradėjo ginkluotą sukilimą ir dalyvavo dvidešimtyje kautynių su caro kariuomene. Medžiokliniais šautuvais ir dalgiais ginkluotus 8-15 tūkstančių sukilėlių malšino beveik 145 tūkstančiai caro kareivių. Sukilėlių žygius įamžino tautodailininkų sukurti stogastulpiai.
Pravažiavus Vilkiją, autobusas sustoja prie senos, miškų apsuptos sodybos. Dviejų galų troba su dviem raudonais kaminais, šimtai pražydusių bijūnų, Rūpintojėlis ir šalia – granito akmuo su įrašais. Tai tragiška sukilėlių vietovė – Ringovės kaimas.

sodybaKaip pasakojo G.Ilgūnas ilgai nebuvo žinoma A.Mackevičiaus suėmimo vieta. Kartą, keliaudamas sukilėlių kovų takais,jis apsistojo netoli šios trobos, ir jos šeimininkė Ignatavičienė papasakojo senolių prisiminimus: čia 1863 m. gruodžio 17 (5) dieną A.Mackevičius buvo paimtas į nelaisvę ir gruodžio 28 (16) dieną Kaune pakartas. Savo priešmirtiniame laiške A.Mackevičius rašė: “Nors aš ir suimtas, nors sukilimas sustabdytas, bet jeigu vyriausybė nepakeis veikimo būdo, atsiras kitas Mackevičius, ir ko aš nepadariau – sugebės pabaigti. Kraujas neveltui bus išlietas, ir aš, kaip vienas iš to sukilimo vadų, būsiu pelnęs būsimųjų kartų dėkingumą”.

legitimaciju taryba renginiai keliones
Legitimacijų taryba Renginiai Kelionių video

REKVIZITAI: Įmonės kodas 303087198 / AB SEB Vilniaus bankas / Sąskaitos Nr. LT537044060007926372 / Buveinė Antakalnio 76-42