Copyright 2020 - Vilniaus krašto bajorų sąjunga 2006-2020

PAMINĖTAS 1831-ŲJŲ METŲ SUKILIMO 180-METIS

Tatjana SUPRUNOVIČ

2011 m. kovo 25 d. Signatarų namuose įvyko 1831-ųjų metų sukilimo 180-ųjų metinių paminėjimas, kurį inicijavo Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos istorijos mokytojas, istorijos mokslų magistras, bajoras Žilvinas Radavičius ir Jungtinių tautų organizacijos Lietuvos asociacijos direktorė, bajoraitė Jūratė Landsbergytė.

Renginyje dalyvavo LR Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė, aktorius Tomas Vaisieta, Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos vicepirmininkas Linas Janulevičius, pianistas , kraštotyrininkas Andžej Pilecki, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė, dailininkė Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Lietuvos rusų bajorų susirinkimo narės: vicepirmininkė, grafaitė Elizaveta Orlova, tarybos narė, Prancūzijos tarptautinio kompozitorių festivalio diplomantė-Lidija Koroliova, Grerta Fedorčenko (Zablockaja)-Respublikinio rusų poezijos konkurso laureatė, savo kūrybą pristačius Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje (Sankt-Peterburge), prie šio renginio organizavimo prisidėję Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos mokytojai Danutė Binkulienė, Ingrida Sosnovskienė, Ana Jarovskaja, Viktoras Isajevas su mokiniais, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos narys Edmundas Kulikauskas, žurnalistė Halina HALINA Jotkiallo, vertėja, publicistė Irena Tumavičiūtė, kiti garbingi svečiai, kuriuos draugiškai priėmė Signatarų namų vedėja Meilutė Peikštenienė, istorikės-Sandra Germanavičiūtė bei Rasa Ivanauskienė.

 

  2011 m. vasario 11 d. Alantos dvare (Molėtų r.) įvyko Lietuvos dailininkų sąjungos, šv. Kazimiero ordino ir  LBKS narės Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės (h. Ostoja) tapybos „Laiko atodanga tapyboje" ir LBKS Vilniaus krašto vado Kazio Mackevičiaus bei fotografo Rimo Vilavičiaus fotografijų  „'Tarpukario bajorai " parodų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - Vasario 16-sios  ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos - Kovo ll-sios  datoms paminėti, atidarymas. 

  Atidaryme dalyvavo  grupė Vilniaus krašto narių.  Apsilankymo Alantoje proga aplankėme Alantos miestelį, kuris įsikūręs 15 km į šiaurės vakarus nuo Molėtų, Virintos upės dešiniajame krante, prie Alantos žiočių. Alanta minima nuo XIII amžiaus, priklausiusi kunigaikščiams Astikams,  Radviloms, vėliau iki pirmo pasaulinio karo dvarininkams Pac-Pamarneckams, šiandien yra seniūnijos centras su savita praeitį menančia architektūra. Atvykusius svečius Alanta pasitiko žiemiškai gražiu oru.

  Alantos vidurinės mokyklos direktorė Dalia Skebienė supažindino su mokyklos istorija, kuri siekia XVIII a., kada  pradėjo veikti  kaip parapijinė mokykla, o šiandien gali didžiuotis gimnazijos vardu. Mokykloje apžiūrėjome šios mokyklos mokytojo – dailininko ir muzikanto šviesios atminties M. Šeduikio parodą, mokyklos muziejų, o atsidėkodami padovanojome mokyklai A. Každailio ofortų albumą.

  Išvykos metu taip pat buvo aplankyta Alantos šv. Jokūbo bažnyčia, pastatyta 1909 – 1912 metais. Birutė Šiukščiuvienė supažindino su bažnyčios muziejumi, o bažnyčios klebonas Sigitas Sudentas mums padovanojo parapijos išleistą kalendorių.

alanta1

alanta2

alanta3

alanta4

Prie Alantos dvaro Vytauto Didžiojo biusto kopija Bendras salė vaizdas Emilija Taločkienė skaito eiles

  Apžiūrėjus Alantos miestelį po pietų dalyvavome parodų atidaryme Alantos dvare, Naujasodžio kaime. Dvaras šiuo metu priklauso Alantos technologijų ir verslo mokyklai. O dvaro istorija glaudžiai susijusi su Alantos istorija. Dvarą pastatė Aleksandas Pac-Pamarneckas. Dvare taip pat įsikūrusi biblioteka, kraštotyros muziejus, paveikslų galerija.

  Susirinkusius į parodų atidarymą pasveikino mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis. Jis pasidžiaugė prasidėjusia mokyklos draugyste su bajorų sąjunga. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Jonas Ragauskas pristatė dvare taip pat eksponuojamą prof. K. Bogdano sukurtą Vytauto Didžiojo biusto kopiją, kurio originalą LBKS padovanojo Griunvaldo muziejui Lenkijoje Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejaus proga. Buvo pristatytos eksponuojamos bajorų vėliavos. Už pagarbą Lietuvos istorijai, bajoriškų tradicijų atmintį ir puoselėjimą - LBKS proginiu medaliu Žalgirio mūšiui – 600 m. gerb. J. Ragauskas apdovanojo šio renginio organizatorius.

  Atidarymo metu girdėjome E. Gaspariūnaitės-Taločkienės eiles, jai pritarė dainų ir muzikos kūrėjas Ričardas Kairaitis (Strazdas). Po pakylaus, iškilmingo ir romaniško atidarymo dalyviai neskubėjo namo, pasklido po sales apžiūrėti parodų, bendravo, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi naujais susitikimais prie vyno taurės.

Manau, kad išdidi Alanta ir mieli jos žmonės Vilniaus krašto nariams suteikė geras emocijas ir paliks gražius prisiminimus, kviesdama dar ne kartą sugrįžti į Alantos žemę...

Virginija Žoštautienė, h. Rola
LBKS Vilniaus kraštas

Nuotraukos Jurgio Pleskačiausko

LBKS Vilniaus krašto Taryba patvirtino kandidatų į Tarybos narius sąrašą, kandidatų į LBKS Senatorius nuo Vilniaus krašto sąrašą, kandidatų Garbės bajoro vardams suteikti nuo Vilniaus krašto sąrašą, skaityti.Taryba nutarė, kad:

  • kandidatus į krašto Tarybą iškelia 5 Vilniaus krašto nariai,
  • kandidatus į Senatorius- 15 krašto narių,
  • kandidatus į Vilniaus krašto Vadus-50 krašto narių,
  • kandidatus į LBKS Vadus-50 narių,
  • Garbės Bajoro vardui suteikti-50 narių.

1

2

3


2010-10-29, įvairių tautybių moksleiviai iš lietuviškų, rusiškų ir lenkiškų mokyklų, iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendrojo lavinimo mokyklų, Nemenčinės urėdijos miškuose iš skirtingų medelių suformuos rekordinio dydžio užrašą „Žalgiris 600“. Manoma, kad šis užrašas bus matomas net 2 kilometrų aukštyje, todėl juo galės grožėtis lėktuvų, besileidžiančių Vilniaus oro uoste, keleiviai.

„Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejus vertas visokeriopo mūsų dėmesio – juk tai mūšis, didele dalimi nulėmęs mūsų valstybės ir viso regiono likimą. Medžiai, pasodinti šia proga, išliks ilgiau už mus ir taps istorinės atminties gija, vedančia į ateitį. Būtent todėl, simboliškai, šioje medelių sodinimo akcijoje pakviesti dalyvauti ir moksleiviai. Mes, galbūt, dar spėsime pamatyti subrendusius Žalgirio mūšiui pasodintus medelius, o mūsų vaikai juos matys ir pasenusius. Ši akcija – tarsi žinutė ateičiai“, - pasakojo Petras Auštrevičius, Seimo Europos klubo prezidentas.

Maždaug 551 metro ilgio užrašą „Žalgiris 600” suprojektavo Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškininkystės katedros profesorius Edvardas Riepšas.


Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas pabrėžė, kad nereikia tikėtis, jog jau pirmiausiais metais užrašas bus ryškiai matomas. Medžiai dar turės prigyti ir subręsti, tačiau kiekvienais metais užrašas turėtų ryškėti, o visu gražumu jis atsiskleis maždaug po 10 metų. „Medynai ir ąžuolynai Žalgirio mūšiui šiemet buvo sodinami nuo metų pradžios, bet šiam medynui ieškojome itin išskirtinės ir specialios vietos – norėjosi, kad žmonės turėtų galimybę į jį pažvelgti iš dangaus“, - sakė Benjaminas Sakalauskas.

Užrašas „Žalgiris 600“ bus suformuotas 6 hektarų plote. Vienos raidės aukštis siekia 60 metrų, o plotis – 40 metrų. Raidėms suformuoti buvo panaudota 7000 eglaičių, o aplink juos bus pasodinta dar apie 16 tūkst. beržų. Pasak Nemenčinės miškų urėdo Eligijaus Ryškaus, paruošiamieji ploto, kuriame bus sodinami medeliai, darbai jau vyksta ir juos tikimasi baigti iki numatytos sodinimo datos – spalio 29-osios.

Akcijos „Žalgiris 600“ globėja – Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, organizatoriai – Seimo Europos klubas, Lietuvos generalinė miškų urėdija ir Nemenčinės miškų urėdija, Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, kuriai atstovavo bajorus – Lietuvos bajorų rūmų tarybos narį Modestą Petkevičių ir besirengiančią stoti į šią organizaciją buvusio šalies vadovo Vytauto Landsbergio dukrą Jūratę Landsbergytę pakvietęs Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos mokytojas, bajoras Žilvinas Radavičius. Akcijos partneriai – Lietuvos kariuomenė. Medelių sodinimą remia UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, Vilniaus miškų urėdija, Ukmergės miškų urėdija, Ignalinos miškų urėdija ir Šalčininkų miškų urėdija.

Plevėsuojant puošnioms bajorų vėliavoms, savo sveikinimo žodį visuomenei tarė pagrindinis žmogus, be kurio ši šventė nebūtų įvykusi, tai LR Seimo narys Petras Auštrevičius, LR Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, daugybės visuomeninių ir edukacinių projektų organizatorius Žilvinas Radavičius bei Jungtinių tautų organizacijos, Lietuvos asociacijos direktorė Jūratė Landsbergytė, UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ prekybos vadovas Žydrūnas Kazlauskas.

Oratoriai džiaugėsi projektu, dėkojo visiems prie jo prisidėjusiems asmenims. Mokytojas Žilvinas Radavičius teigė, kad bajorų vėliavos į renginio vietą buvo atvežtos neatsitiktinai. Esą pastarieji drauge su kitų šio renginio dalyvių protėviais laimėjo Žalgirio mūšį, todėl šis projektas turi būti gyva istorijos pamoka ir įpareigojimu pakartoti prieš šešis šimtus metų mūsų protėvių iškovotą pergalę asmeniniame gyvenime- darbe, visuomeninėje veikloje ir kt.

Vėliau, maždaug už dviejų šimtų metrų, prie šį projektą įamžinančio memorialo LR Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, LR Seimo narys Petras Auštrevičius į specialiai tam paruoštą nišą įleido kapsulę su moksleivių linkėjimais, prasidėjo medelių sodinimas. Kiekvienos mokyklos moksleiviai buvo atsakingi už jiems paskirtos raidės apsodinimą. Pasibaigus darbams, šis užrašas buvo fotografuojamas iš sraigtasparnio. Kadangi dėl nedidelio sodinukų dydžio dar sunku užfiksuoti į Lietuvos Gineso Rekordų knygą siūlomą užrašą, projekto dalyviai virš savo galvų laikė raudono popieriaus lapus.

Pasivaišinus koše, sausainiais arbata ir gaiviaisiais gėrimais, LR Seimo narys Petras Auštrevičius visus projekto dalyvius apdovanojo Padėkos raštais, mokykloms įteikė LR Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės dovanėles.

Organizatorių inf.

Vilniaus bajorai susirinko į seimelį
 

G. Petkevičius, h. Trimitai (Trąby)

2008 m. spalio 10 dieną Vilniaus technikos bibliotekos patalpose įvyko Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos filialo “Vilniaus kraštas” Seimelis. Darbotvarkėje buvo numatyta Vilniaus krašto vado, Legitimacijos komisijos pirmininko, vado pavaduotojos kultūros reikalams kalbos, finansinė iždininkės ataskaita bei pasisakymai ir diskusijos.

Susirinkusius (apie 50 bajorų) sveikino Vilniaus krašto vadas, „Šašor“ herbo bajoras, Jonas Ragauskas. Tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję bajorai. Vadas išreiškė susirūpinimą, kad, didėjant narių skaičiui, nepavyksta pritraukti naujų narių aktyviau dalyvauti krašto veikloje. Savo kalboje vadas palietė daugelį veiklos aspektų bei informavo susirinkusius apie aktualijas: 2007 m. rugsėjo 5 d. oficialiai buvo įregistruotas LBKS filialas „Vilniaus kraštas“, turėsiantis ir savo banko sąskaitą;

2008 spalio 18 d. Vilniaus karininkų ramovėje vyks LBKS Seimas. Nuo Vilniaus krašto Seime gali dalyvauti 60 bajorų. Vadas pristatė Vilniaus krašto tarybos apsvarstytus penkis kandidatus Garbės bajoro vardui gauti, teikiamus tvirtinimui LBKS Seimui:  M.A. Vardziukevičius, D. Baikštys, V. Vyčas, D. Balčiauskas, Z. Bandzaitienė. Susirinkusieji plojimais pritarė siūlomiems kandidatams.

 

 Vilniaus krašto bajorai svarstė galimybes pastatyti Jono Pauliaus II-jo skulptūrą koplytėlėje šalia Kryžių kalno, Šiauliuose, sukurtą skulptoriaus Rožės herbo bajoro K. Bogdano. Tačiau dėl lėšų trūkumo projekto vykdymas sustabdytas.

LBKS gavo 2 mln. litų paramą iš Norvegijos Bajorų rūmų renovacijai. Pradėti projektavimo bei kiti darbai. Šio projekto vadovu LBKS vadovybė paskyrė J. Ragauską.

Buvo pasidžiaugta “Rudnica” herbo bajoro Ž. Radavičiaus organizuojamomis ekskursijomis į Bajorų rūmus, taip pat užsimezgusiu bendradarbiavimu su Lietuvos kariuomenės ordinariatu. Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonijos iškilmingai vykdomos Šv. Jonų bažnyčioje.

 Vadas pasidžiaugė didėjančia parama Vilniaus kraštui, pervedant 2-jų procentų paramą į LBKS sąskaitą, taip pat paprašė visus, pervedusius 2 procentų paramą LBKS, apie tai informuoti Vilniaus krašto vadovybę, kad parama būtų užskaityta kaip nario mokestis. Baigdamas kalbą, vadas padėkojo aktyviausiems Vilniaus krašto bajorams už pagalbą vykdant Vilniaus krašto veiklą, organizuojant bajorų šventes, kultūrinius renginius bei keliones.

Vilniaus krašto Legitimacijų komisijos pirmininkas herbo Prus I bajoras D. Baikštys, informavo susirinkusius apie pasikeitusią Legitimacijų komisijos sudėtį, naują legitimacijos dokumentų priėmimo tvarką, mokesčių už legitimavimą pervedimą į Vilniaus krašto banko sąskaitą bei apie legitimacijos mokesčio pasikeitimą nuo 40 iki 100 litų. Taip pat informavo apie numatomus LBKS Legitimacijų tarybos reglamento pasikeitimus, sugriežtinančius bajorų priėmimo tvarką.

Laikinai einanti Vado pavaduotojos kultūrai pareigas „Ostoja“ herbo bajorė E. Varanauskienė apžvelgė Vilniaus krašto kultūrinį gyvenimą, įvykusius bei dar įvyksiančius renginius bei keliones. Finansinę Vilniaus krašto ataskaitą pateikė iždininkė „Nalenč“ herbo bajorė G. Sakalauskienė.


Diskusijose pasisakė B. Vonsavičius, L. Petkevičienė bei kiti bajorai. D. Baikštys informavo apie Vilniaus krašto bajorų paramą Valdovų rūmams bei apie vykstančias derybas su Valdovų rūmų paramos fondu dėl galimybių ateityje pasinaudoti Valdovų rūmų menėmis LBKS tikslams.
 

Uždarydamas Seimelį J. Ragauskas paprašė visus aktyviai dalyvauti LBKS Seime bei padėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą Vilniaus krašto veikloje ir pakvietė visus pasivaišinti taure vyno. Vakaronėje savo kūrybos eiles skaitė L. Petkevičienė, nuostabia poezija susirinkusius džiugino  Garbės bajorė  Undinė Nasvytytė bei B. Vonsavičius.
 

vald_rumai.jpg
f t g m

Įmonės kodas 303087198
AB SEB Vilniaus bankas
Sąskaitos Nr. LT537044060007926372
Buveinė Antakalnio 76-42

   

logoUžsakyti svetainę   Visos teisės saugomos © 2006 - 2019 Vilniaus krašto bajorų sąjunga