2013 m. kronika

Peržiūros: 2728

 2013-12-17 VKBS tarybos posėdyje

 

 

2013-12-07 humanitarinių mokslų dr. Dalia Klajumienė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros, meno tyrimų ir sklaidos instituto mokslininkė, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės paveldo srities ekspertė skaitė mums paskaitą "Tapetų gamybos ištakos, raida ir interjerų dekoravimo mada Europoje bei :Lietuvoje 17 a. - 20 a.pr.

Pirmieji popieriniai apmušalai (dominotere), imituojantys damastą, atsirado 1509 m. Jie dažniausiai buvo religinio pobūdžio, dydis 40x27 kv.cm. Apie 1760 m. išrastas ruloninio popieriaus spausdinimo metodas.

Geriausias 18 a. pab. popierinių apmušalų gamintojas buvo John Baptist Jackson. Lietuvoje popierius pradėtas gaminti nuo 16 a., ruloninis - 19 a. Pameistriai vykdavo mokytis į užsienio šalis 6 metams ir tik tada, grįžę su patirtimi, tapdavo meistrais.

 

 

2013-11-30 Vyko renginys-susitikimas su istoriku, skirtas Horodlės unijos 600 m. jubiliejui paminėti.

salė 
Fotografavo Jurgis Pleskačiauskas

Jūratė Kiaupienė, istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, pasakojo, kaip buvo švenčiamas ir traktuojamas 500 metų jubiliejus prieš šimtą metų. Eduardas Rimša, istorikas, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkas, lietė heraldikos temą. Pasak E. Rimšos, lenkų kilmingųjų heraldika išsiskiria iš kitų Europos kraštų tuo, kad ten herbus turi ne šeimos, o herbinės giminės, dažnai nesusijusios kraujo giminyste, be to, herbai turi savo vardus. Kitas jų heraldikos ypatumas - „priėmimas į herbą" (adaptacija), kas atsitiko Horodlėje 1413 m. su 47 Lietuvos giminėmis. Tai buvo gerai apgalvotas žingsnis - per herbinę giminystę suartinti abiejų valstybių kilminguosius, o Lietuvoje dar ir sustiprinti bajorų luomą, kad jis taptų atsvara augančiai didžiojo kunigaikščio valdžiai.

2013 m. rugsėjo 27-28 d. Zamoscėje (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija "Horodlės sutarčiai 600 metų". Konferencijoje "Horodlės sutartis lenkų lietuvių santykių fone nuo Krėvos iki Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimo" dalyvavo VKBS vadas Kazys Mackevičius, kancleris Tauras Budzys ir vado pavaduotojas ekonomikos reikalams Bogdanas Girevičius. Šio susitikimo dalyviai nusifotografavo prie atsivežto iš Zamoscės plakato.

2013 m. spalio 29 d. VKBS tarybos posėdyje svarstyta:

2013 m. rugsėjo 27-28 d. Vilniaus krašto tarybos posėdyje svarstyta:

  • Zamostėje (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija "Horodlės sutarčiai 600 metų". Konferencijoje "Horodlės sutartis lenkų lietuvių santykių fone nuo Krėvos iki Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimo" dalyvavo Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadas Kazys Mackevičius, kancleris Tauras Budzys ir vado pavaduotojas ekonomikos klausimams Bogdanas Girevičius. Konferencijos dalyviai pasidalino įspūdžiais.
  • sąskaitos atidarymo, antspaudo gaminimo eiga
  • pasveikinti jubiliatai: senato seniūnė Aelita Bielinytė ir Alfonsina Babrauskaitė

2013-08-13 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

2013-07-06 Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje vyko Bajorystės pripažinimo aktų įteikimas. Po iškilmių ir koncerto Vilniaus krašto nariai susibūrė LTB kavinėje (fotografavo J. Pleskačiauskas).

2013-05-31 LBKS Vilniaus krašto filialas peregistruotas į Vilniaus krašto bajorų sąjungą (VKBS).

2013-07-02 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

2013-05-28 Vilniaus krašto tarybos posėdyje svarstyta:

2013-10-02 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

2013-04-29 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

2013-03-26 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

Sveikiname Kalba VKBS vadas K.Mackevičius

Nuotraukos J.Pleskačiausko

Po Vilniaus krašto tarybos posėdžio iškilmingoje aplinkoje garbingo 80 m. jubiliejaus proga buvo pasveikintas prof. Jurgis Vanagas. Jubiliatas visiems tarybos nariams padovanojo savo neseniai išleistą knygą "miestas, miesto, miestui... Urbanisto prisiminimai".

2013-03-19 Vilniaus krašto senatorių posėdyje (prieš 2013-03-26 senato posėdį):

2013-03-16 įvyko susitikimas su žurnalistu kolekcininku Viliumi Kavaliausku tema 1863 metų sukilimas ir bajorija.

Svečias pasakoja Salė klauso

Autorius pasakojo apie 1863 m. sukilime dalyvavusius bajorus, pristatė savo išleistas knygas: "Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus kavalieriai", "Už nuopelnus Lietuvai", "Lietuvos bažnyčios regalijos. Ženklai ir žmonės XIX–XX a.".
Fotografavo: A.Musteikienė, J.Pleskačiauskas

2013-02-26 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

 

2013-02-15 Vilniaus krašto nariai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Koncertavo merginų ansamblis Kivi. Jų programoje - nuotaikingos liaudies, estradinių dainų aranžuotės bei džiazo melodijų improvizacijos.

2013-01-29 Vilniaus krašto tarybos posėdyje:

2013-01-17 Apsvarstyti būsimo neeilinio senato klausimai

2013-01-05 Naujųjų metų pokylis

Metai prasidėjo tradiciniu Vilniaus krašto naujametiniu renginiu - pokyliu, jau antrą kartą, Belmonte. Renginį vedė, eiles skaitė Perlis Vaisieta. Susirinkusius pamalonino renesansiniai šokiai, kuriuos atliko Giedrės Strikulienės vadovaujama „viduramžių vaikų“ grupė, dainavo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Liudas Mikalauskas.
Neužmiršti buvo ir prarėję mūsų poeto Maironio metai: sugiedota „Lietuva brangi“. Vakaro eigoje pasveikinti buvo 2012 metų jubiliatai, vyko loterija, šokiai.