VKBS title6

2005 m. kronika

 
2005 gruodžio 18d.

LRT vaikų choras

Bajorų rūmuose vyko kalėdinė popietė „Muzikuoja bajorų vaikai“.  Pasidžiaugėme jaunaisiais talentais, pasiklausėme puikaus LRT vaikų choro jaunimo grupės koncerto, pasilinksminome su Kalėdų seneliu, maloniai pabendravome prie vyno taurės. Popietės metu gimė nauja daina, kurios autoriai - Kipras Mašanauskas ir Agota Mašanauskaitė.

Mes kuriame

2005-11-26. Susitikome su pianistu Roku Zubovu,

M. K. Čiurlionio ir Zubovų giminių palikuoniu. Pokalbį maloniai vedėVilniaus krašto vado pavaduotoja kultūros reikalams dainininkė Vaiva Jucevičiūtė.Plačiau sužinojome apie šias garsias Lietuvos šeimas, klausėmes R. Zubovo ir jo žmonos S. Deveikytės atliekamų saloninės muzikos pavyzdžių, pabendravome prie vyno taurės.

2005-04-09. Įvyko Vilniaus apskrities bajorų seimelis. Apsvarstyti Statuto pakeitimo klausimai, LBKS įsijungimo į Europos kilmingųjų komisiją eiga, galimi Vilniaus krašto struktūros pakitimai, aukos Bernardinų bažnyčios 3 langų atstatymui organizavimo klausimai, svarstytas Vilniaus skyriaus naujas pavadinimas (dauguma pareiškė norą vadintis LBKS Vilniaus kraštu).

Seimelio atidarymas

Vilniaus krašto vado J.Ragausko žodis

Pasibaigus seimeliui prof. K. Bogdanas pasakojo apie heraldiką. Buvo demonstruojami įdomesni bajorų genealoginiai medžiai.

 

2005-02-26 buvo organizuota mūsų antroji ekskursija prezidentūrą, taip pat vyko susitikimas ir diskusija su G.Ilgūnu,  Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direktoriumi.