VKBS title6

2022 m. kronika

2022 m. yra nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių

2022-11-26 VKBS senatoriai, važiuodami į Senatą, prie ukrainiečių kryžiaus žuvusiems atminti Šiaulių kryžiaus kalne padėjo vainiką Holodomoro aukoms atminti. Dalyvavo Šiaulių krašto nariai ir Ukrainiečių bendruomenės pirmininkas.


Fotografavo Vidmantas Kažukauskas.

2022-07-02 Aplankėme Panemunės pilį, kur renginyje "Kardo diena" Kauno technologijos universiteto profesorius dr. Kęstutis Zaleckis pristatė savo paties surinktą kardo evoliucijos parodą-kolekciją, papasakojo, koks tai yra ginklas - kardas, kuo įvairūs kardai skiriasi vienas nuo kito, kokie yra kardų valdymo stiliai, mokyklos.   Ekskursiją po Panemunės pilį pravedė Panemunės pilies meno direktorius, architektūros istorikas, architektas, lektorius, architektūros paveldo ekspertas Mariumi Daraškevičius. 

Ekskursijos organizatorė, VKBS vadės pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė ir Marius Daraškevičius pristatė projektą mecenuoti bareljefinę atminimo lentą Panemunės pilies buvusiam savininkui (tuo metu Panemunės pilis vadinosi Gelgaudų pilimi), 1830 - 1831 m. sukilimo prieš carinę Rusiją vyriausiąjam vadui Lietuvoje, generolui Antanui Gelgaudui.

2022-06-18 Šventinis renginys ,,BAJORIŠKA BRYDĖ LIETUVIŠKOJE ŠVEICARIJOJE” Jono Butkevičiaus etnografinėje sodyboje.

Renginio programa:

2022-03-09 Vilniaus Žvėryno gimnazijoje atidaryta parodos "LDK bajorų herbai''. Pranešimą skaitė Lietuvos karo istorikas V. Rakutis. Renginį organizavo VKBS narė Vitalija Sakalauskienė. Mokiniai pasakojo apie savo projektą - sukurti šeimos herbą. Renginį papuošė Puelli Vilnensis šokėjai.

Fotografavo ir filmavo Vidmantas Kažukauskas

JButkevicius m

2022 m. vasario 18 - kovo 23 dienomis Vilniuje, "Žinijos draugijos" mokymo centro "Žinių gausa" galerijoje vyko Vilniaus krašto bajorų sąjungos nario Jono Butkevičiaus tapybos paroda "Padūkusios paletės ir kiti paišdykavimai". Joje buvo eksponuojami 36 autoriaus fovistine ir abstrakcionistine maniera nutapyti paveikslai.


Vasario 23 d. parodos pristatymo metu  Jono kūrybą  apibūdino garsios tapytojų grupės "Individualistai" pirmininkas Svajūnas Armonas, pabrėždamas autoriaus profesionalumą, savitumą ir puikų spalvų pojūtį. LBKS vardu autorių pasveikino ir pristatė kaip asmenybę Garbės bajoras Kazimieras Mackevičius, beje, pirmosios Jono parodos 2016 m.Technikos bibliotekos "Freskos" galerijoje organizatorius. Ši paroda jau 25-oji J.Butkevičiui (iš jų 2 tarptautinės), jo darbų yra privačiose kolekcijose JAV, Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje,Vengrijoje ir kt.

 

2022-01-25 VKBS Tarybos posėdyje:

  • aptartas VKBS naujametinis pokylis;
  • išklausytas VKBS iždininkės Gražinos Sakalauskienės pranešimas;
  • balsavimo būdu parinkti kandidatai GARBĖS BAJORO vardui gauti: Elona Varanauskienė, Tauras Budzys, Bogdanas Girevičius, Aelita Bielinytė ir Gražina Sakalauskienė.
    LBKS PADĖKAI GAUTI: Aura Bartaškienė, Stanislovas Butkevičius, Vidmantas Kažukauskas, Jurgis Pleskačiauskas, Rimantas Stukas, Vitalija Sakalauskienė ir Audronė Musteikienė.

20120103 004618 1 m2022-01-08 tradiciniame naujametiniame pokylyje palydėjome senuosius metus. Pasveikinti buvo sąjungos jubiliatai, organizuota loterija Vytauto biusto pagaminimui.  Renginį vedė Kauno dramos teatro aktorė Virginija Kochanskytė, operečių arijomis linksmino Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos  kraštų vadai, Šv. Kazimiero ordino Didysis magistras Henrikas Armoška Eismontas, šv. Vaitiekaus ordino atstovai.

Fotografavo J. Pleskačiauskas