2023 m. kronika

Lietuvos seimas 2023 metus paskelbė Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto bei Šventojo Juozapato metais.


2023-12-20  Audronė Musteikienė perdavė tinklapio administravimą Pauliui Pociui.
2023-10-17
 Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (Trakų g. 10, Vilnius) Didžiojoje salėje vyko vakaras, kuriame turėjome unikalią progą pabendrauti su knygos"Gimusi po fortepijonu“ autore Mūza Rubackyte, pamatyti kuriamo muzikinio filmo apie pianistę fragmentus, įsigyti knygą su autografu. Vakaro vedėjas žurnalistas Valdas Puteikis.

2023-07-29 LBKS vado pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė organizavo ekskursiją „Istorijos iš nuskendusio Nemuno slėnio“. Užlieti kaimai „Samylų pusiasalyje", susitikimas su „dugnietėmis“, plaukimas laivu Kauno mariomis, teatralizuota ekskursija Raudondvario dvare. Dalyvavo Vilniaus ir Kauno kraštų nariai.

2023-07-22 Vilniaus bajorų sąjungos nariai vyko į Skinderiškio dendrologinį parką laistyti ąžuoliukų. Ši tradicija gimė nuo 2015 m., kai  LKBS įkūrimo dvidešimtmečio proga 2014 m.  bajorai pasodino dvidešimt ąžuoliukų, ir tęsiama kasmet iki šiol. Pakeliui aplankėme muziejų „Atominis bunkeris“, kuriame su dideliu susidomėjimu klausėmės ekskursijos vadovo apie KGB, NKVD veiklą ir tuo metu jų vykdomą šnipinėjimo politiką. Apžiūrėti unikalią kolekciją užtruko net porų valandų.

Fotografavo Enrika Musteikytė


Oras pasitaikė apsiniaukęs, gausiai lijo, todėl ąžuoliukų laistyti taip ir neprireikė. Pasidarę bendrą nuotrauką prie atminimo lentos, kelionę tęsėme iki Žeimių, kur visi kartu jaukiai pasisėdėjome Garbės vado Kazio Mackevičiaus sodyboje.

Ačiū šeimininkams už šiltą priėmimą!

2023 m. birželio 13 d. Vilniaus ir Šiaulių krašto bajorų sąjungų nariai pagerbė Marcelės Kubiliūtės 60-asias mirties metines....

 

2023-05-09 rinkosi nauja Vilniaus krašto bajorų sąjungos taryba:

nauja_taryba

  • VKBS vade išrinkta Elona Varanauskienė
  • Svarstyta pasiruošimo LBKS Seimui klausimai bei artimiausi renginiai

2023-04-23 VKBS Seimelis

Vilniaus karininkų ramovėje vyko VKBS Seimelis. Perskaityti pranešimai: Vilniaus krašto bajorų sąjungos veiklos ataskaita - vadė E. Varanauskienė, Finansinė veiklos ataskaita – kancleris R. Stukas, Revizijos komisijos pirmininko pranešimas -  B. Girevičius; VKBS Legitimacijos komisijos pirmininko pranešimas - D. Baikštys.

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės narys prof. Valdas Rakutis skaitė pranešimą „Vilniui – 700 metų“;
Išrinkta nauja Taryba ir kandidatai į Senatą.

Fotografavo Vidmantas Kažukauskas

2023-01-07 vyko tradicinis naujametinis vakaras Vilniaus rotušėje. Dalyvavo ir kitų Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos kraštų nariai.
Koncertavo Eugenijus Chrebtovas, vakarą vedė Virginija Kochanskytė. LBKS vadas įteikė Garbės nario ženklą Lietuvos karo istorikui Valdui Rakučiui.